Як розрахувати відстрочку платежу

Як розрахувати відстрочку платежу


Відстрочення платежу являє собою один із способів погашення заборгованості, за яким дата її внесення переноситься на певний строк, що перевищує умови договору. Дане поняття застосовується у споживчому кредитуванні, а також у роздрібній та оптовій торгівлі. Його розрахунок залежить від суми наданої позики та платоспроможності клієнта.

Інструкція

1. Скористайтеся методом визначення оптимального терміну кредиту для розрахунку відстрочки платежу. Він дозволяє оцінити ефективність комерційної угоди і визначити допустимі умови її здійснення. Даний розрахунок допомагає порівняти додаткові доходи, отримані від надання відстрочки платежу, з можливими ризиками.

2. Розрахуйте вартість залученого капіталу в день. Для цього визначте суму витрат на придбання продукції, зберігання, транспортні послуги та інші витрати на товар. Помножте цю величину на середню вартість позикового капіталу, яка визначається за умовами договору, і фактично є відсотковою ставкою за наданим кредитом.

3. Розділіть отримане значення на 365 днів. Також ця величина може бути визначена як середня рентабельність від інвестицій. Інвестицією в цьому випадку є виданий кредит або вартість товару, за яким визначає відстрочка.

4. Визначте торговельну націнку на товар, що купується, або отриманий кредит, за яким розраховується відстрочення платежу. Він дорівнює вартості реалізації за вирахуванням вартості придбання товару. Якщо підприємство є виробником, торгова націнка дорівнюватиме різниці ціни реалізації та собівартості виробленої продукції.

5. Обчисліть можливі змінні витрати, які пов 'язані із здійсненням операції та наданням позики.

6. Розрахуйте термін відстрочення платежу, який дорівнює різниці торгової націнки і можливих змінних витрат, поділених на вартість залученого капіталу в день. Скоригуйте отримане значення залежно від ризиків неповернення дебіторської заборгованості.