Як розрахувати прибуток до оподаткування

Як розрахувати прибуток до оподаткування


Основною метою будь-якої організації є отримання максимально можливого прибутку. З цією метою компанія виробляє продукцію, продає і мінімізує витрати. Коли фірма продає вироблені блага, маючи сукупну виручку - це називається валовим доходом. Прибуток, відповідно, різниця між валовим доходом і витратами виробництва.

Вам знадобиться

  • Визначення змінних і постійних витрат.

Інструкція

1. Щоб розрахувати прибуток до оподаткування, необхідно із загальної суми сукупної виручки відняти суму, витрачену на виробництво продукції.

2. Однак витрати при виробництві можуть бути явними і неявними. При відніманні із загальної суми виручки явних витрат, тобто зовнішніх, результатом буде бухгалтерський прибуток. Бухгалтерський прибуток організації характеризує результат діяльності організації за деякий період часу. Але явні і неявні витрати не завжди можуть бути постійними. Щоб отримати величину економічного прибутку, потрібно з бухгалтерського прибутку відняти внутрішні витрати і витрати на підприємницькі ресурси.

3. Величина економічного прибутку показує перспективи діяльності організації і майбутні результати, так розраховується прибуток до оподаткування. Витрати на підприємницькі ресурси показують величину тієї частки прибутку, яка залежить від можливостей управлінця виробництвом.

4. На виробничому підприємстві процес утворення прибутку проходить 2 етапи. У першому етапі гроші вкладаються у виробництво, виготовляється продукція. Тобто, задіяно 2 фактори - капітал і праця. Так створюється нова вартість створених благ і утворюється прибуток. Щоб розрахувати нову вартість, необхідно вирахувати різницю між вартістю виробленої продукції і сумою за придбану сировину і матеріали. Вартість готового продукту включає в себе витрати на виробництво і нову вартість.

5. Із сукупного доходу організація відплачує ренту, відсотки за кредитами тощо. У підсумку залишається тільки чистий прибуток.

6. У другому етапі прибуток реалізовується. Прибуток виробника дорівнює різниці між ціною на продукцію і собівартістю. Собівартість складається з сукупних витрат на виробництво, а прибуток виходить з різниці між собівартістю і ціною.

7. Собівартість також може змінюватися залежно від витрат на виробництво. Щоб розрахувати прибуток у короткостроковому періоді виробництва потрібно визначити змінні та постійні витрати. При розрахунку прибутку в довгостроковому періоді, необхідно враховувати, що будь-які витрати будуть змінними.