Як розрахувати операційний прибуток

Як розрахувати операційний прибуток


Операційний прибуток - це прибуток, який утворюється за рахунок різниці між валовим прибутком і операційними витратами. Всі організації, які здійснюють господарську діяльність, можуть розрахувати такий фінансовий показник.

Інструкція

1. Визначте суму операційних витрат. Для цього складіть всі адміністративні витрати (оплата персоналу, відсотки за кредитом або позикою тощо), комерційні витрати (реклама, транспортні витрати та інше), безнадійну суму кредиторської заборгованості.

2. Вирахуйте суму операційних доходів. Включіть сюди надходження від ваших контрагентів, відсотки, отримані внаслідок виданих позик та кредитів, надходження за договорами оренди та чистий прибуток від продажу основних засобів.

3. Порахуйте валовий прибуток. Для цього вирахуйте виручку, отриману від реалізації товарів і надання послуг (або робіт). Також розрахуйте собівартість продукції. Після цього з виручки вирахуйте собівартість. Отриманий результат і буде валовим прибутком.

4. Тепер перейдіть до розрахунку операційного прибутку. Для цього до суми валового прибутку додайте загальну суму операційних доходів та вирахуйте величину операційних витрат. Отримане число і буде таким показником, як операційний прибуток.

5. Якщо ви заповнюєте звіт про прибутки та збитки (форма № 2), вкажіть суму операційних витрат за рядком 050. Для цього просумуйте рядки 020 (собівартість проданих товарів, робіт і послуг), 030 (комерційні витрати), 040 (управлінські витрати). Потім з рядка 010 (виручка, отримана від продажу товарів, робіт або послуг) вирахуйте отриману вище суму. Результат запишіть у рядок 050.