Як розподіляти ПДВ

Як розподіляти ПДВ


Якщо підприємство здійснює господарські операції, як оподатковувані ПДВ, так і звільнені від нього, воно змушене якимось чином розподіляти "вхідний" ПДВ, тобто включений у вартість придбаних товарів і послуг. Адже якщо придбані активи використовуються в оподатковуваній ПДВ діяльності, "вхідний" ПДВ приймається до вирахування, а якщо в неоподаткованій - включається до вартості продукції. Але зазвичай організація сама не знає, як і куди витратить придбані активи.

Вам знадобиться

  • Вартість відвантажених за податковий період товарів (робіт, послуг), як оподатковуваних ПДВ, так і немає.

Інструкція

1. Якщо діяльність вашого підприємства настільки різноманітна, що включає як оподатковувані податком на додану вартість операції, так і звільнені від нього, ви зобов 'язані вести роздільний облік як цих операцій, так і сум ПДВ за придбаними товарами, основними засобами та нематеріальними активами. У разі відсутності ведення роздільного обліку вся тяжкість "вхідного" ПДВ ляже на вас, оскільки ви будете не вправі ні пред 'явити його до вирахування, ні включити до витрат. Факт і методику роздільного обліку слід закріпити в обліковій політиці, хоча пряма вимога цього в ПК відсутня.

2. У разі, якщо у платника податку в принципі відсутня можливість визначити, для якого роду операцій (оподатковуваних ПДВ чи ні) будуть використані придбані товари, послуги, майнові права тощо, існує принцип пропорційного розподілу "вхідного" ПДВ. Для цього використовується такий показник, як вартість відвантажених за податковий період товарів (робіт, послуг). Щоб отримати суму ПДВ до вирахування, необхідну суму ПДВ помножити на вартість відвантаженої продукції, що оподатковується ПДВ, і розділити на загальну вартість відвантаженої продукції в податковому періоді. Відповідно сума ПДВ, що включається до вартості продукції, пропорційна вартості відвантаженої продукції, що не оподатковується ПДВ.

3. Законодавством не встановлено, чи слід для розрахунку пропорції брати суми відвантажених товарів з урахуванням ПДВ, чи ні. Мінфін вважає, що слід брати вартість без ПДВ, але суди іноді дотримуються іншої думки. Так що цей момент теж варто прописати в обліковій політиці.

4. Як видно з формули пропорційного розподілу ПДВ, здійснити цей розподіл можна тільки після закінчення податкового періоду. Протягом цього періоду ПДВ, що підлягає розподілу розрахунковим шляхом, осідає у вигляді дебетового сальдо на рахунку "Податок на додану вартість за придбаними цінностями".

5. Якщо протягом податкового періоду витрати на операції, що не оподатковуються ПДВ, не перевищують 5% від сукупних витрат підприємства, то роздільний облік можна не вести і всю суму "вхідного" ПДВ пред 'явити до вирахування. При цьому враховуються як прямі витрати на виробництво та реалізацію товарів (робіт, послуг), так і інші витрати, пов 'язані з виробництвом і реалізацією цих товарів і послуг.