Як проводити стажування

Як проводити стажування


Колись доводиться робити перші кроки в професії, змінювати спеціалізацію або місце роботи. Яким би хорошим фахівцем ви не були, нова робота завжди вимагає до себе додаткової уваги, знань. Саме для того, щоб простіше було адаптуватися в новій обстановці, отримати додаткові знання за професією є такий етап у кар 'єрних сходах, як стажування.

Інструкція

1. Стажування - це не навчання, а робота, мета якої - набуття необхідних безпечних навичок за певною професією. Вона може проводитися в різних випадках і відрізняється за тривалістю і змістом.

2. Стажування на робочому місці при приймі на роботу, переведенні на іншу роботу або в інший підрозділ Після проведення знову прийнятому або переведеному працівнику первинного інструктажу на робочому місці, слідує стажування. Її мета - придбання новим працівником основних безпечних прийомів роботи, вивчення схем проходів до нього тощо. Відповідального за стажування призначає керівник цеху, дільниці з числа досвідчених робітників (стаж їх роботи не може бути менше 3 років). Тривалість стажування залежить від професії, на яку приймається або переводиться працівник. Найчастіше - 3 робочі зміни, але для складних, небезпечних професій тривалість може бути збільшена до 10 змін. Як правило, це обумовлено в Положенні з охорони праці, яке обов 'язково має бути розроблено і затверджено на підприємстві встановленим порядком. Про результати стажування робиться запис у журналі проведення інструктажів з охорони праці на робочому місці. Керівник стажування звітує за кожен день роботи стажованого. У графі "зміст стажування" він записує види робіт, які виконувалися працівником протягом зміни. Після закінчення стажування працівник допускається до первинної перевірки знань з охорони праці.

3. Стажування, як підвищення рівня кваліфікації перед призначенням на посаду або включенням до резерву на заміщення керівних боржників Стажування може проводитися як на своєму підприємстві, так і на іншому базовому, в тому числі закордоном. Для проходження стажування видається наказ, якщо є необхідність, оформляються документи на відрядження. Начальник підприємства, на якому проходить стажування працівника, зобов 'язаний призначити керівника стажування та затвердити план. Її тривалість не може бути менше 2-х тижнів. За результатами оформлюється характеристика-відкликання, в якій зазначаються рекомендації щодо подальшого використання фахівця. Наприклад, його кандидатура може бути рекомендована для призначення на вищу посаду, для включення в резерв.

4. Стажування молодих спеціалістів та Організація такого стажування може бути ініційована підприємством, навчальним закладом, регіональним Центром зайнятості. Про проходження стажування робиться запис до трудової книжки, видається посвідчення. За її результатами молодому спеціалісту може бути запропонована вакантна посада на підприємстві, де він стажувався.