Як провести вексель

Як провести вексель


Вексель є різновидом боргового зобов 'язання, яке складається в суворій формі і дозволяє безперечну можливість вимагати після закінчення терміну погашення суми, зазначеної в документі. Векселі розрізняються за видами і формами. Саме від визначення типу документа залежить те, як він буде проводитися в бухгалтерії підприємства.

Інструкція

1. Відобразіть операцію з товарним векселем у бухгалтерському обліку на окремих субрахунках до рахунків розрахунків. Як правило, дані документи видають на суму, яка значно більша за кредиторську заборгованість векселедача. Різниця між цими величинами називається дисконтом і є компенсацією постачальнику за відстрочку в оплаті. Її необхідно віднести до доходів векселедержателя і витрат векселедавця.

2. Проведіть у бухгалтерському обліку передачу векселя за кредитом рахунку 60 "Розрахунки з підрядниками та постачальниками" та дебетом рахунку 91.2 "Інші витрати", якщо ви є векселедачем. Векселедержатель у свою чергу відкриває кредит за рахунком 62 "Розрахунки із замовниками і покупцями" і дебет за рахунком 91.1 "Інші доходи".

3. Організуйте в обох випадках забалансовий облік векселів, який у векселедавця буде відображатися на рахунку 009 "Забезпечення платежів та зобов 'язань видані", а у векселедержателя проводитися за рахунком 008 "Забезпечення платежів та зобов' язань отримані".

4. Враховуйте фінансові векселі також як і розрахунки за кредитами і позиками. Дане положення встановлюється п.3, п.8 та п.9 ПБУ 19/02, які відносять операції з цінними паперами, в тому числі і векселями, до фінансових вкладень підприємства. Останні повинні проводитися за бухгалтерією у первісній вартості, яка визначається як фактична сума витрат на придбання векселя. Векселедавець повинен відобразити передачу векселя відкриттям кредиту за рахунком 66 "Розрахунки за короткостроковими позиками і кредитами" або рахунком 67, якщо зобов 'язання довгострокове, в кореспонденції з дебетом рахунку 76 "Розрахунки з різними кредиторами та дебіторами". Сума дисконту при цьому проводиться на кредиті рахунку 76 і дебеті рахунку 91.

5. Проведіть погашення векселя відкриттям кредиту за рахунком 51 "Розрахункові рахунки" і дебету за рахунком 66, 67 або 60.