Як провести економічний аналіз виробництва

Як провести економічний аналіз виробництва


Проведення економічного аналізу виробництва є одним з найбільш важливих етапів у фінансовому житті компанії. Це допомагає виявити відхилення від заданих параметрів і факторів, що вплинули на дані зміни.

Інструкція

1. Зробіть аналіз продукції. У нього включіть дані про виробленого і випущеного в обіг (реалізованого) товару. Для цього використовуйте ряд коефіцієнтів, що характеризують виробничу діяльність організації в цілому. При цьому, в якості значення довжини виробничого циклу застосуйте показник внутрішньозаводського обороту: він дорівнює одиниці, якщо між різними підрозділами компанії відсутня передача напівфабрикатів з якогось одного технологічного відділу до іншого.

2. Порахуйте показник частки товарної продукції, вираженої в величині валової продукції (коефіцієнт товарності). Рівність даного показника одиниці буде свідчити про відсутність у розглянутої фірми незавершеного виробництва або про те, що залишки продукції на кінець періоду зовсім не змінилися в порівнянні з його початком.

3. Проаналізуйте склад товарної продукції. Для цих цілей використовуйте коефіцієнт готовності. Його значення може бути від 0 до одиниці, показуючи частину готової продукції. Якщо значення даного коефіцієнта неухильно зменшується протягом декількох періодів, то це буде свідчити про те, що частина напівфабрикатів продукції компанії в загальній кількості товарної продукції підвищується. У такому випадку керівникам підприємства необхідно задуматися про зміну системи виробленої продукції або навіть про перепрофілювання даного виробництва.

4. Складіть планові значення собівартості продукції. При цьому вони повинні включати в себе необхідні статті витрат на виробництво (матеріальні витрати, зарплату виробничих співробітників, витрати на проведення капітальних і поточних ремонтів, транспортні витрати, на охорону праці). Порівняйте суму планованих витрат на виробництво з фактичними показниками витрат.