Як провести дослідження ринку

Як провести дослідження ринку


Проведення дослідження ринку становить важливість для будь-якого підприємця-початківця. Швидке зростання компанії на першому етапі її розвитку пов 'язане з правильною оцінкою кон' юнктури ринку, прогнозуванням тенденцій його розвитку, розрахунком ймовірного обсягу продажів і аналізом діяльності конкурентів. Для найбільш чіткого уявлення про те, хто буде купувати ваш товар або послуги, необхідний комплексний аналіз ринку.

Інструкція

1. Розробте концепцію дослідження: визначте цілі, здійсните постановку завдань, розробте систему оціночних показників.

2. Почніть з визначення поточної позиції вашого підприємства на ринку. Зважте варіанти вибору часу для здійснення просування на ринок, місце розташування підприємства в рамках даної місцевості, конкретні умови покупки або оренди приміщення. Врахуйте в аналізі розміри приміщення, передбачуване оснащення та обладнання. Можливо, підприємству знадобляться складські приміщення, оформлення вітрин тощо.

3. Проаналізуйте асортимент товарів на складах вашого підприємства на момент відкриття, уясніть можливість подальшого розширення складських запасів та асортименту.

4. Проведіть оцінку конкурентних відносин, які вам належить врахувати. Наскільки сильні конкуренти в обраній вами сфері діяльності? Яка стратегія їх просування на ринок? Чи можлива співпраця з конкурентами?

5. Зберіть інформацію про потенційних споживачів своєї продукції. До способів отримання первинної інформації про споживачів належать спостереження, експеримент, особисте спілкування, інтерв 'ювання (опитування). Зібравши первинну інформацію, ви зможете виявити конкретну групу клієнтів, для яких призначені товари і послуги вашої фірми. Розділіть клієнтів на групи, визначте потреби кожної групи і способи їх задоволення.

6. Визначте фактори, що впливають на збільшення або зменшення купівельної спроможності основних груп клієнтів, це допоможе вам описати їх поведінку і спрогнозувати збут продукції.

7. Врахуйте фактори зовнішнього середовища: економічні, політичні, культурні і т. п. Вони можуть змінити поточний стан ринку протягом найближчих двох-трьох років, що дуже важливо для початку бізнесу.

8. Проаналізуйте можливі способи просування товару на ринок, канали збуту, способи його стимулювання, стратегії проведення рекламної кампанії.

9. Отримані результати аналізу зведіть воєдино у вигляді аналітичного звіту. При необхідності внесіть дані з аналізу ринку в бізнес-план майбутнього підприємства - це дозволить оцінити ризики при початку бізнесу і намітити шляхи їх зниження.