Як продовжити випробувальний термін

Як продовжити випробувальний термін


Багато роботодавців встановлюють співробітникам, які знову надійшли на роботу, випробувальний термін, який за законом може бути тривалістю до трьох місяців. Продовжити випробування працівнику дозволяється лише за відсутності його на робочому місці з тимчасової непрацездатності, прогулу, простою підприємства.


Відповідно до трудового законодавства продовження випробувального терміну працівнику необхідно оформити відповідним наказом. У шапці документа впишіть повне і скорочене найменування організації відповідно до установчих документів або прізвища, ім'я, по батькові фізичної особи відповідно до документа, що посвідчує особу, якщо організаційно-правова форма підприємства - індивідуальний підприємець.

Напишіть назву документа заголовними літерами, присвойте йому номер. Впишіть назву міста, в якому розташована організація. Вкажіть тему наказу, яка в даному випадку відповідає продовженню випробувального терміну. Напишіть причину складання наказу. Наприклад, у зв'язку з відсутністю на робочому місці.

Вкажіть причину видання документа, яка може відповідати тимчасовій непрацездатності працівника, прогулу, а також простою підприємства з вини працівника, роботодавця або з причини, що не залежить ні від того, ні від іншого. Відповідно до Трудового Кодексу продовжувати випробування з тієї причини, що роботодавець після його закінчення не зміг зрозуміти, чи підходить йому даний співробітник, не дозволяється.

Напишіть термін продовження випробування для співробітника. Його дозволяється продовжувати кількість робочих днів: які зазначені в листку непрацездатності, представленому працівником; прописаних у доповідній записці керівника структурного підрозділу (у разі прогулу); зазначених у відповідному наказі про просте (у разі простою).

Напишіть прізвище, ім'я, по батькові співробітника, якому слід продовжити випробувальний термін, його табельний номер і посаду, на яку він прийнятий на умовах проходження випробування.

Покладіть відповідальність за виконання наказу на особу, яка веде кадрові документи. Вкажіть його прізвище, ім'я, по батькові, займану ним посаду.

Додайте як підставу документи, що підтверджують факт відсутності працівника на його робочому місці за час проходження випробувального терміну. Вкажіть їх назви у наказі.

Завірте наказ печаткою організації, підписом директора компанії. Ознайомте фахівця, якому продовжено випробувальний термін, з документом під підпис.