Як прийняти на посаду працівника

Як прийняти на посаду працівника


Для того щоб прийняти працівника на посаду, необхідно написати заяву про прохання прийняти на роботу, укласти трудовий договір з працівником, оформити наказ про прийом на роботу, зробити запис у трудовій книжці.

Вам знадобиться

  • комп 'ютер, папір формату А4, принтер, ручка, печатка підприємства, документи працівника, бланк трудового договору.

Інструкція

1. Для початку працівник пише заяву з проханням прийняти його на посаду. Заява пишеться на ім 'я директора, вказується назва підприємства, прізвище та ініціали керівника. Вписуються повністю прізвище, ім 'я та по батькові працівника. Зміст самої заяви, наприклад, буде такий: "Прошу прийняти мене на посаду бухгалтера за розрахунками заробітної плати до відділу бухгалтерії". Ставиться дата написання заяви, підпис працівника. Керівник відділу, в який працівника приймають на посаду, завдає резолюцію, наприклад, в такому вигляду - "Прийняти з 15 серпня 2011 р".. Далі керівник ставить підпис.

2. Після написання заяви необхідно укласти трудовий договір між працівником та організацією у двох примірниках. У договорі вкажіть прізвище, ім 'я та по батькові працівника, його ІПН, паспортні дані, номер страхового свідоцтва, прописку та фактичне місце проживання. Поставте підписи працівника та керівника відділу, завірте договір печаткою організації. Один екземпляр віддайте працівнику, інший підшийте в особисту справу працівника.

3. Коли написано заяву та укладено трудовий договір, керівник видає наказ про прийняття на роботу. Зміст наказу, наприклад, такий: "Наказую прийняти Волкову Ірину Костянтинівну на посаду бухгалтера за розрахунками заробітної плати до відділу бухгалтерії з 15 серпня 2011 р".. Поставте підпис керівника та печатку організації, дату видання наказу та відповідний номер.

4. Після оформлення наказу занесіть запис до трудової книжки працівника, де вкажіть, коли і на яку посаду прийнято фахівця, поставте номер і дату наказу. Наприклад, у графі 3 вноситься запис: "Прийнята на посаду бухгалтера за розрахунками заробітної плати до відділу бухгалтерії", підстава (графа 4) - наказ № 7/1 від 15.08.2011 р.