Як повернути ПДВ з авансів

Як повернути ПДВ з авансів


Податок на додану вартість сплачується також і з отриманих авансів. А як же бути в тих ситуаціях, коли контрагент фірми в силу різних обставин наполягає на розірванні договору і поверненні грошей? Повернути ПДВ з авансів можливо, якщо договір, за яким було отримано аванс, розірвано, гроші повернуто і повернення відображено в бухгалтерському обліку.

Інструкція

1. Складіть акт звірки розрахунків з покупцем за встановленою формою. Документ повинен бути підписаний обома сторонами.

2. Оформіть з фірмою-контрагентом розірвання договору, склавши додаткову угоду до нього, якщо в договорі передбачено цей спосіб його розірвання. Якщо в ньому передбачені положення, що дозволяють його розірвати в певних випадках в односторонньому порядку, необхідне оформлення письмового попередження.

3. Якщо договір розривається з ініціативи покупця, вимагайте від нього лист, що містить прохання повернути перерахований аванс.

4. Якщо договір розривається з ініціативи продавця, складіть і направте на адресу покупця лист про намір розірвати договір за згодою сторін або повідомлення про відмову від виконання договору. Додайте до документа підписаний акт звірки розрахунків. Дочекайтеся від покупця письмової відповіді, в якій він повинен висловити свою згоду на розірвання договору.

5. Оформіть і зробіть повернення авансу покупцеві. При цьому в платіжному дорученні необхідно зазначити у відповідному полі призначення платежу: "Повернення авансу за договором". Зареєструйте виставлену при отриманні авансу рахунок-фактуру в книзі покупок.

6. Складіть у бухгалтерському обліку необхідні проводки: - Дебет рахунку 62 (субрахунок "Аванси отримані"), Кредит рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" - враховано повернення авансу покупцю; - Дебет рахунку 68 (субрахунок "Розрахунки з ПДВ"), Кредит рахунку 62 (субрахунок "Аванси отримані") - проведено вирахування суми НДР

7. Для повернення ПДВ з перерахованого авансу просто відобразіть у звітності за підсумками кварталу у розділі 3 декларації з цього податку суму авансу та нарахований ПДВ за рядком 070, а у рядку 130 проставте суму прийманого до вирахування податку з повернення.