Як порахувати плинність кадрів

Як порахувати плинність кадрів


Показники плинності кадрів, що сигналізують, наскільки комфортно працювати в компанії, говорять не тільки про діяльність служб персоналу. За ними можна судити про існуючу систему мотивації, принципи управління, наявність системи адаптації новачків і системи роботи зі звільненими. Це показники і корпоративної культури компанії, результат роботи з персоналом, який побічно впливає і на прибуток. Тому так важливо враховувати ці показники і контролювати їх.

Інструкція

1. Плинність кадрів - приватна від поділу кількості звільнених за за певний період на середньооблікову кількість працівників за той же період часу. Плинність кадрів виражається у відсотках, тому результат ділення слід помножити на 100. Плинність кадрів розраховується для планового (Ткп) і середнього (Ткс) періоду за формулами:Ткп = кількість звільнень у плановий період/середньооблікова кількість працівників у плановий період. Ткс = середньорічна кількість звільнених * 100/середньорічна кількість працюючих.власномубажанням

2. Значення коефіцієнта плинності кадрів у 3-5% вважається природною текучістю. Вона пов 'язана, в основному, з тим, що якась частина працівників пішла на пенсію або звільнилася у зв' язку зі зміною місця проживання. Такий показник сприяє природній і своєчасній ротації кадрів, він не повинен викликати занепокоєння у керівництва підприємства та його кадрової служби. Показники вище 5% можуть викликати значні економічні втрати, створити кадрові, технологічні, організаційні і навіть психологічні труднощі.

3. Аналізуючи кадрову політику підприємства, економісти, крім коефіцієнта плинності кадрів, використовують такі додаткові параметри, як коефіцієнт стабільності (Кст) і коефіцієнт закріпленості (Кз). Коефіцієнт стабільності (сталості) розраховується за формулою: Кст = Чсс/Чшт, де:Чсс - чисельність середньооблікова, Чшт - чисельність співробітників за штатним розкладом.

4. Коефіцієнт закріпленості розраховується за формулою: Кз = Рв2/Чсс, де:Рв2 - число звільнених співробітників, чий робочий стаж на даному підприємстві дорівнював менше 2 років. Зазвичай, саме в цій категорії працюючих спостерігається найбільша плинність кадрів.