Як побудувати матрицю бгкМатриця БКГ (Бостон Консалтинг Груп) - інструмент для розробки стратегічних планів і управління ними для підтримки конкурентоспроможності конкретної фірми. Включає в себе аналіз розвитку та отримання доходів окремих підрозділів фірми. Її мета - перерозподіл вкладень та інвестицій залежно від прогнозу розвитку конкретного підрозділу в майбутньому.

Інструкція

1. Матриця БГК - це чотири квадрати, розташовані на осі координат. При цьому вісь Х - темпи зростання ринку, а вісь Y - частка ринку, що займається конкретним підрозділом, у співвідношенні з часткою, що займається головним конкурентом.

2. Координатний простір осі абсцис розбивається наступним чином: від 0 до 1 - з кроком 0,1, а потім від 1 до 10 - з кроком 1. Частка на ринку оцінюється відповідно продажам всіх учасників галузі і визначається як відношення власних продажів до продажів головного конкурента або трьох найсильніших конкурентів. 1 означає, що власні продажі дорівнюють продажам найсильнішого конкурента.

3. Вісь ординат показує темпи зростання ринку відповідно кожному підрозділу. У розрахунок приймаються всі товари фірми, а значення може бути від 'ємним при негативному темпі зростання.

4. У самому низу осі координат знаходиться квадрат, відповідний типу підрозділу з умовним позначенням "Собаки" ("Кульгаві качки", "Мертвий вантаж"). Правий нижній кут відповідає нулю по осі абсцис і ординат. Такі підрозділи займають найнижчу частку ринку і приносять найменший прибуток, а товар користується найменшим попитом. При цьому відбувається активне споживання вкладень. Від "Собак" потрібно позбавлятися шляхом згортання виробництва.

5. Лівіше по осі абсцис розташований квадрат, що позначає тип підрозділу "Дійні корови". Такі підрозділи характеризуються високою займаною часткою ринку, приносять низький, але стабільний дохід. Товар користується низьким попитом, але "Корови" не вимагають додаткових інвестицій, чим пояснюється їх цінність. Кошти, одержувані від "Дійних корів", вкладають у розвиток "Зірок" і "Важких дітей".

6. Над "Коровами" знаходиться квадрат "Зірки". Це підрозділи, що приносять найбільший дохід і займають найбільшу частку ринку. Товар користується великим попитом. Для збереження частки ринку, зміцнення і розширення виробництва потрібні додаткові інвестиції та вкладення. Тому чистий грошовий потік, одержуваний від "Зірок", досить низький.

7. Правіше "Зірок" над "Собаками" розташовується квадрат "Важкі діти" ("Темні конячки", "Знаки питання", "Дикі кішки"). Уособлює собою тип підрозділів, що приносять високий прибуток, але займають невелику частку ринку. Товар користується високим попитом. Високі темпи зростання. За "Важкими дітьми" необхідно пильно спостерігати. У майбутньому вони можуть стати як "Зірками", так і "Собаками". Якщо існують вільні інвестиції, їх потрібно вкладати в "Дітей" з метою переведення їх у "Зірки". Якщо такої можливості немає, від "Важких дітей" варто позбуватися.

8. Недоліків у матриці БГК достатньо через сильне спрощення розглянутої ситуації. До обліку приймаються тільки два фактори, що впливають на прибуток, але насправді їх набагато більше. Крім того, не враховується той факт, що видалення з матриці "Собак" може призвести до подорожчання "Зірок" і "Дітей", що негативно позначиться на займаній ними частці ринку, а отже призведе до зниження прибутку. З іншого боку, матриця наочна, легка в побудові, проста для розуміння. З її допомогою досить швидко можна провести аналіз окремих бізнес-одиниць, співрозмірюючи можливості їх розвитку в перспективі щодо доступного інвестиційного портфеля.