Як планувати виробництво

Як планувати виробництво


Виробництво - процес досить трудомісткий і складний. Деякі підприємства виготовляють один вид продукції при єдиному технологічному циклі, в інших готова продукція представлена досить широким асортиментом товарів. І в тому, і в іншому випадку не обійтися без планування виробництва.

Інструкція

1. Побудова ефективної системи планування має ґрунтуватися на тому, що потрібно випускати для ринку, що необхідно для виробництва даного обсягу продукції, які ресурси вже є, а також чого не вистачає. Відповіді на ці питання і будуть основними пунктами виробничого плану.

2. Даний план складається з декількох рівнів. У кожного з них свої завдання, методи їх досягнення, а також тривалість періоду та обсяг деталізації. Найбільш загальні питання, пов 'язані з плануванням, слід викласти в стратегічному бізнес- плані. Він, як правило, визначає положення підприємства на ринку в майбутньому, через 5-10 років. Стратегічний план дає загальне уявлення про роль фірми, випуск продукції та бажаний результат. Ці плани переглядаються через кожні 6-12 місяців.

3. Після визначення стратегії фірми вирішують питання, пов 'язане з обсягом продукції, який необхідно виробити. Для цього встановлюють, скільки матеріальних і трудових ресурсів буде потрібно, що вже є у підприємства (обладнання, запаси, робоча сила). Все це фіксується у виробничому плані. Однак деталізація в ньому здійснюється в основному за групами товарів, до того ж період планування зазвичай становить 1 рік.

4. Більш конкретні обсяги та види виробництва встановлюються в головному календарному плані. У ньому зазначаються не тільки групи вироблених товарів, а й окремі вироби, вузли, агрегати. Календарний план складається на найближчу перспективу 1-3 місяці, а переглядатися може щотижня.

5. Щоб виробити товари, які передбачені головним календарним планом, потрібно забезпечити матеріально-технічну базу виробництва. Для цієї мети використовується план потреби в ресурсах. У ньому зазначаються приблизні терміни випуску тих чи інших виробів, а також терміни постачання матеріалів, робочої сили та інших ресурсів, необхідних для їх виробництва. Він узгоджується з календарним планом і також підлягає перегляду щотижня.

6. На кожному етапі виробництва здійснюється контроль над ходом роботи, а також ступінь відповідності стратегічному і календарному плану.