Як планувати рентабельність

Як планувати рентабельність


Рентабельність передбачає під собою економічний показник ефективності виробництва, яке здійснюється на підприємстві і який комплексно може відобразити результат застосування матеріальних, грошових, а також трудових ресурсів.

Інструкція

1. Знайдіть заплановану рентабельність за такою формулою: планований прибуток розділіть на собівартість продукції і помножте на 100%.

2. Встановіть зв 'язок між розміром прибутку і значенням вкладеного капіталу. У цьому випадку показник рентабельності використовуйте в діяльності прогнозування прибутку. При цьому зіставте передбачуваний прибуток між фактичними і планованими (очікуваними) інвестиціями.

3. Порахуйте плановану загальну рентабельність об 'єднань у вигляді відношення планованого балансового прибутку до середньорічної планованої вартості всіх основоположних виробничих фондів плюс нормованих оборотних коштів.

4. Визначте фактичну загальну рентабельність у формі балансового прибутку по відношенню до середньорічної фактичної вартості значення основних виробничих фондів, а також оборотних нормованих коштів, які не були прокредитовані банком.

5. У свою чергу, фактичні залишки оборотних нормованих коштів встановлюються в розрахунку з їх залишків по ба лансу за вирахуванням суми заборгованості постачальникам за платіжними акцептованими вимогами, термін виплати яких ще не настав, та іншим постачальникам - по всіх не відфактурованих постачаннях.

6. Знайдіть рівень планованої рентабельності, який залежить від величини прибутку і від обсягу фондів виробництва. Розрахункова рентабельність передбачає під собою відношення суми ба лансового прибутку за мінусом оплати виробничих фондів, фіксованих платежів, прибутку, спрямованого на цільове призначення та процентів за банківські кредити.

7. Визначте показник планованої рентабельності за конкретними виробами, який відображає ефективність витрат овіществленої та живої праці на виробництво товарів. Наприклад, у машинобудуванні або інших обробних сферах промисловості плановану рентабельність визначають як співвідношення планованого прибутку до значення собівартості за мінусом вартості використаного палива, сировини, енергії, матеріалів і комплектуючих виробів.