Як оцінювати проект

Як оцінювати проект


Ви хочете реалізувати свою нову ідею і не знаєте, з чого почати? Для практичного втілення вашої ідеї вам в обов 'язковому порядку знадобиться проект. Однак, щоб здійснити свій проект на практиці та отримувати прибуток, вам необхідно реально оцінити величину необхідних вкладень для його реалізації. Основним критерієм оцінки проекту є його вартість. Вона включає ймовірну загальну ресурсну вартість для виконання всіх видів робіт, передбачених вашим проектом.

Інструкція

1. Вартісні розрахунки виконуються для кожного етапу проекту. Першим етапом є передпроектна (попередня) оцінка вартості проекту. Необхідно оцінити "порядок величини" витрат, оскільки ще неможливо реально визначити весь необхідний обсяг робіт для реалізації проекту. Відмінність від реальної вартості тут може становити від 25% до + 75%, більш точну вартість визначати на даному етапі недоцільно.

2. Далі в ході реалізації проекту вам буде потрібна більш точна оцінка, так звана кошторисна вартість. Цю оцінку ви можете прийняти з похибкою від 10% до + 25%.

3. Завершальним етапом є проведення підсумкової вартісної оцінки проекту, тобто прийняття базової узгодженої ціни. Ця ціна при реалізації не може бути знижена більш ніж на 5% і перевищена більш ніж на 10%.

4. Загальноприйнятих методів розрахунку вартості проекту декілька, ви їх можете вибрати залежно від необхідної точності і ваших можливостей щодо витрат на проведення розрахунку. Розгляньмо детальніше.

5. Попередній метод оцінки проектної вартості робіт можна позначити "зверху вниз". Його можна використовувати при укрупнених експертних оцінках витрат, необхідних на ранніх стадіях проекту, коли ще не маєте достатнього обсягу інформації про проект. Цим методом проект може оцінюватися за одним з показників ефективності, що не потребує великих витрат, але і не дасть високого ступеня точності, яка може бути розрахована тільки при більш детальній оцінці.

6. Визначитися з остаточною вартісною оцінкою проекту можливо за допомогою методу "знизу вгору". Метод дозволяє оцінити витрати на деталізованих рівнях проекту, а потім підсумувати їх на більш узагальнених рівнях з остаточним етапом - отримання загальної кошторисної вартості всього проекту. При використанні цього методу ви отримаєте тим більш точні результати, чим більше деталей додали до розгляду. Однак, і витрати на проведення вищезазначеної оцінки будуть, природно, вищими.

7. Різновидом вартісної оцінки "зверху вниз" є "аналоговий" метод. Назва говорить сама за себе, тобто можливо використовувати існуючі дані про вартість раніше реалізованих проектів. Така оцінка буде тим точніше, чим вища схожість між проектами.

8. Інший різновид - це параметричний метод. Необхідно знайти такий параметр проекту, який у разі зміни спричинить пропорційно рівну зміну вартості і всього проекту