Як оцінити рентабельність заходу

Як оцінити рентабельність заходу


Основним показником рентабельності заходу в умовах ринкової економіки є прибуток. Всі витрати, доходи, втрати, результати господарювання акумулюються саме в ній. Прибуток - це один із стимулів соціального та виробничого розвитку підприємства.


Інструкція

1. Щоб оцінити рентабельність заходу, необхідно, в першу чергу, провести аналіз прибутку. Для цього оцініть прибутковість в цілому по підприємству, а також по підрозділам і видам діяльності - заготовкам, громадському харчуванню, транспорту і торгівлі. У процесі аналізу необхідно вивчити виконання плану і динаміку прибутку, виміряти вплив факторів на його обсяг. І найголовніше тут - виявити, вивчити і реалізувати резерви зростання для чистого доходу.

2. На балансовий прибуток можуть впливати позареалізаційні доходи, витрати і втрати, зміни сум прибутків і збитків від іншої реалізації, зміни обсягу товарообігу, середнього рівня валового доходу та середнього рівня витрат обігу. Тут деяку важливість мають позареалізацонні доходи, витрати і втрати, оскільки вони є результатом певних недоліків у роботі підприємства, що, безсумнівно, потрібно враховувати при оцінці рентабельності.

3. Вивчіть штрафи, пені та неустойки. Великий обсяг виплачених штрафів може свідчити про порушення договірної дисципліни самим підприємством, або його партнерами і постачальниками, що в рівній мірі оцінюється негативно. В даному випадку необхідно також оцінити можливість усунення перешкод, які заважають повному і якісному виконанню договірних зобов 'язань.

4. Серед моментів, які варто оцінювати як позитивні при оцінці рентабельності, потрібно відзначити зростання доходів від здачі майна в оренду, курсових різниць за операціями в іноземній валюті та за валютними рахунками, зростання доходів за цінними паперами, що належать компанії, а також зростання дивідендів по акціях.

5. Негативно варто оцінювати виявлення в звітному році прибутків і збитків минулих років, так як це говорить про недоліки в економічній роботі. Особливу увагу необхідно приділити збиткам від списання заборгованості по розтратах, недостачах або розкраданнях - це свідчить про проблеми із збереженням майна підприємств. При цьому потрібно перевірити обґрунтованість і законність списання по кожній сумі.

6. При оцінці рентабельності може бути корисним порівняння фінансових результатів кращих підрозділів підприємства з відстаючими. Це допоможе узагальнити їх досвід і в майбутньому вжити заходів для поліпшення рентабельності, а також попередження збитковості.