Як організувати юридичний відділ

Як організувати юридичний відділ


Юридичний відділ є, поряд з бухгалтерією, основним відділом, що забезпечує грамотний правовий супровід всієї діяльності компанії - як зовнішньої, так і внутрішньої. Через нього, в ідеалі, повинен проходити весь документообіг і, в обов 'язковому порядку, накази і розпорядження, які видає керівництво підприємства.

Інструкція

1. Врахуйте, що основним завданням, на вирішення якого буде спрямована діяльність відділу, є створення, правильна побудова і налагодження системи роботи з договорами, розробка грамотних типових договірних форм, що враховують реалії діяльності даної компанії, а також її партнерів, постачальників і споживачів продукції, товарів або послуг. Крім того, завданням відділу є постійне регулювання відносин між працівниками та роботодавцем, розробка статутних документів, колективного та трудових договорів, оперативне внесення до них змін та коригувань.

2. Завданням юридичного відділу також є створення системи документообігу та навчання співробітників канцелярії або інших осіб, призначених відповідальності за нього, правильній роботі з кореспонденцією. У його функції також входить навчання всіх причетних осіб основам юридичної грамотності в тих межах, які обмежуються виконанням ними своїх посадових обов 'язків. Також юристи розробляють посадові інструкції та відповідають за їх актуальність та оновлення.

3. Особливу увагу зверніть на створення договірної системи та умови зберігання договорів. Логічно, якщо всі вони в оригіналах будуть зберігатися саме в юридичному відділі. Вам необхідно продумати систему, яка дозволить всім зацікавленим посадовим особам своєчасно знайомитися з ними і отримувати копії договорів, необхідних їм для роботи.

4. Організовуючи юридичний відділ на даному підприємстві, ознайомтеся зі специфікою бізнес-процесів, технологій і методів. Проаналізуйте її з точки зору можливих спірних питань, виставлення претензій. Вивчіть досвід діяльності юристів тих підприємств, які працюють в даній галузі.

5. Обміркуйте методи контролю і розподіліть компетенцію і відповідальність керівника, осіб, його заміщуючих і основних відділів: бухгалтерії, секретаріату, відділу кадрів, начальників відділів, виконавчого персоналу. Проведіть аудит і перевірте працездатність впровадженої вами системи, коректність її функціонування, працездатність та ефективність взаємодії всіх підсистем. Виявіть і усуньте виявлені недоліки.