Як організувати облік на виробництві

Як організувати облік на виробництві


Будь-яка юридична особа, незалежно від форми власності, зобов 'язана організувати бухгалтерський облік і у встановлені законом терміни давати звітність за затвердженими стандартами. Організувати облік на виробництві необхідно з перших днів діяльності підприємства.

Інструкція

1. Організація бухгалтерського обліку на вашому підприємстві повинна здійснюватися з дотриманням основних принципів облікової політики. Вона повинна бути розглянута в ключі двох розділів - організаційно-технічного і методичного. Це цілий комплекс організаційних заходів, який включає затвердження плану рахунків аналітичного та синтетичного обліку, організацію документообігу - облік первинних документів та бухгалтерських операцій, визначення обсягу і змісту звітності, вибір та організацію системи оподаткування.

2. Ще один відповідальний етап - вибір форми організації бухгалтерського обліку на підприємстві, який залежить від величини підприємства (малий, середній і великий бізнес), його організаційно-правової форми, особливостей управління і виробництва, можливості автоматизації обробки економічної інформації.

3. Визначте форму організації бухгалтерського обліку. Для великого підприємства з великою кількістю філій виберіть децентралізований облік, коли в кожному структурному підрозділі створюється власний відділ бухгалтерії і працює головний бухгалтер. Ця форма обліку хороша тим, що апарат бухгалтерії наближений до місця здійснення господарських операцій, що скорочує терміни їх проведення і веде до спрощення контролю. Мінусом може вважатися складнощі при підборі великої кількості співробітників високої кваліфікації.

4. Централізований бухгалтерський облік кращий для невеликих організацій. Якщо ви хочете обійтися без власної бухгалтерії, то можете вести його на договірних засадах. Перевагою такої форми є те, що у вас відпадає необхідність пошуку кваліфікованих бухгалтерів. Крім того, додатковою перевагою централізованого обліку є концентрація облікових робіт, що дозволяє створити сприятливі умови для впровадження автоматизованих систем бухгалтерського обліку.