Як оформляти структуру відділу

Як оформляти структуру відділу


При створенні будь-якого підприємства, організації або установи першочерговим завданням стає формування його структури. Структура підприємства обумовлює взаємовідношення рівнів його управління та інших функціональних підрозділів. Склад працівників підприємства, згідно сформованої структури, визначається та оформляється штатним розписом.

Вам знадобиться

  • - штатний розпис підприємства.

Інструкція

1. Почніть з оформлення загальної структури підприємства у статутних документах організації. Статутні документи включають в себе: найменування підприємства, форму власності, власника, юридичний статус, склад майна, перелік органів управління, кількість структурних підрозділів та їх опис. Потім головному офісу підприємства, а також кожному відокремленому підрозділу, необхідно самостійно оформити і затвердити структуру його відділів.

2. Оформіть структуру відділів підприємства в штатному розписі. Штатний розпис являє собою документ, що містить у собі перелік створених на підприємстві структурних підрозділів, посад працівників, їх посадові оклади та персональні надбавки, а також дані про кількість штатних одиниць та місячний фонд заробітної плати підприємства. Для створення штатного розпису необхідно використовувати його типову форму, затверджену нормативними інструкціями та ухвалами. Ця типова форма може коригуватися підприємствами самостійно з урахуванням особливостей їх діяльності. Обов 'язки з оформлення та складання штатного розпису необхідно покласти на співробітників відділу кадрів підприємства.

3. Перевірте правильність заповнення штатного розпису і повноту інформації, що містить у ньому. Рекомендується включити до штатного розпису такі пункти, як: найменування організації; номер штатного розпису; дату складання; структурні підрозділи які перераховуються в порядку ієрархії; порядок встановлення найменувань посад; кількість штатний одиниць, їхні оклади та надбавки.

4. Затвердіть складений штатний розпис, за допомогою підпису керівника відділу кадрів підприємства, а так само головного бухгалтера.

5. Оформіть наказ на затвердження даного штатного розпису основним керівником організації або уповноваженою ним особою. Допускається затвердження штатного розпису керівниками філії, що діють на підставі довіреності основного керівника організації.