Як оформляти на роботу працівника

Як оформляти на роботу працівника


Порядок оформлення на роботу нового співробітника єдиний для всіх випадків. Прийманий до штату фахівець пише заяву про прийняття в організацію, з ним укладається трудовий договір, потім видається наказ про зарахування на роботу, а на його підставі робиться запис до трудової книжки.

Вам знадобиться

  • - дані працівника для внесення до трудового договору (прізвище, ім "я та по батькові, паспортні дані: серія, номер, ким і коли виданий, ІПН, номер страхового свідоцтва ПФР, адреса реєстрації за місцем проживання та за наявності - перебування та фактичного проживання);
  • - комп 'ютер;
  • - текстовий редактор;
  • - принтер;
  • - папір;
  • - тексти типового наказу про прийняття на роботу та трудового договору;
  • - бланк трудової книжки.

Інструкція

1. Після того як з кандидатом досягнута усна домовленість про працевлаштування і вирішено питання, коли він приступить до своїх обов 'язків, йому необхідно написати заяви. Форма цього документа стандартна. Він пишеться на ім 'я керівника організації із зазначенням посади, назви підприємства, прізвища та ініціалів першої особи і прізвища, імені та по батькові працівника повністю. Всі ці відомості наводяться у верхній частині заяви, іменованої "шапкою". У змістовній частині заяви розташовується прохання про прийняття на роботу із зазначенням посади і, якщо це має значення і відображено в трудовому договорі, підрозділи організації.

2. З кожним працівником також повинні укласти трудовий договір. Типовий зразок можна знайти в інтернеті та спеціальній літературі з кадрового діловодства. Не утримується його доопрацювання з урахуванням потреб роботодавця. Тільки не слід забувати, що цей документ не повинен обмежувати прав працівника, прописаних у Трудовому кодексі. За наявності ж у тексті таких положень співробітник без проблем може довести свою правоту в суді. Договір може містити відомості про робочий графік, зобов 'язання працівника і роботодавця, соціальні гарантії та ін. За необхідності окремі документи, наприклад, посадова інструкція або перелік обов 'язків, можуть бути оформлені як додатки до нього, що вважаються його невід' ємною частиною.

3. Прописується також розмір зарплати та інші суттєві умови оплати праці. У договорі необхідно відобразити важливі дані працівника: прізвище, ім 'я та по батькові, паспортні дані, ІПН, номер пенсійного страхового свідоцтва, адреса прописки та за наявності тимчасової реєстрації або фактичного проживання, при оплаті праці перерахуванням на картку - банківські реквізити. Ці дані зазвичай вносить від руки сам працівник. Договір повинен бути складений у двох примірниках, по одному для кожної сторони, обидва - підписані і працівником і представником роботодавця і скріплені печаткою організації.

4. Наступний етап - видання наказу про прийом новачка на роботу. Він повинен мати номер і дату виходу і містити прізвище, ім 'я та по батькові зараховуваного працівника повністю, посаду і за необхідності (якщо зазначено в трудовому договорі) підрозділ, а також дату, з якої співробітник зараховується до штату. Документ засвідчується підписом керівника організації або виконуючого його обов 'язки та її печаткою.

5. Після виходу наказу до трудової книжки працівника вноситься запис про прийом на роботу. Як заголовок у третій графі вказуються повна і за наявності скорочена назва організації. Нижче запису присвоюється черговий порядковий номер (наступний за найсвіжішою), в потрібних полях проставляється дата. У третій графі пишеться "Прийнято на роботу"..., вказується посада і, якщо фігурує в трудовому договорі, структурний підрозділ організації. До четвертої графи вносяться назва (наказ або інше, можна скорочено) та номер і дата виходу наказу або іншого розпорядження про прийняття на роботу.