Як оформити журнал касира-операціоніста

Як оформити журнал касира-операціоніста


Журнал касира-операціоніста - це документ, який підлягає щоденному заповненню при передачі зміни або після закриття каси. Суворий облік приходу, витрати, показання касових лічильників дозволяють при податковій перевірці проконтролювати фінансову діяльність підприємства.

Вам знадобиться

  • - журнал;
  • Ручка.

Інструкція

1. Журнал касира-операціоніста прошнуйте, пронумеруйте, поставте підпис і печатку в територіальній податковій інспекції, гербову печатку своєї організації, підпис головного бухгалтера, старшого касира та керівника підприємства. На кожен касовий апарат заповнюйте окремий журнал без виправлень, помарок, чорнилом синього або чорного кольору. Допустимо робити записи кульковою ручкою.

2. Касир-операціоніст зобов 'язаний щодня заповнювати всі 18 граф, які знаходяться в журналі. У графі № 1 вказуйте число, місяць і рік. У графі № 2 - номер секції. Якщо торговельна точка не розбита на секції, у зазначеній графі ставте прочерк.

3. У графі № 3 вкажіть Ф. І. О. касира, зміна якого передається. Графа № 4 призначена для запису показань на момент закриття каси, або № Z-звіту. У графі № 5 вписуйте показання контрольного лічильника. При перевірці податкова інспекція не вимагає обов 'язкового заповнення даної графи, тому ви маєте право поставити в ній прочерк.

4. Графа № 6 призначена для внесення показань підсумовуючого лічильника, записуйте в неї цифри, які показує касовий апарат на початок зміни касири. У графі № 7 поставте підпис касира-операціоніста, у графі № 8 - старшого касира.

5. Показання касового лічильника на кінець зміни вносьте до графи № 9. У графу № 10 внесіть суму виручки за робочу зміну. Це, по суті, різниця графи № 6 і № 9. Щоб зробити розрахунок, відніміть від показань лічильника на кінець зміни показу на початок зміни.

6. В 11 графі запишіть суму готівкової виручки. У 12 графі - кількість чеків чи інших документів, прийнятих як безготівковий розрахунок. Графа № 13 призначена для зазначення суми загальної виручки за зміну за безготівковим розрахунком. Графа № 14 - це загальна сума виручки, розрахована шляхом складання записів графи № 11 і № 13.

7. 15 графа - це запис суми, яку ви повернули покупцям за пробитими чеками. Сума графи № 14 і № 15 повинні повністю збігатися із сумою, зазначеною у графі № 10. Повернення коштів оформляйте за актом КМ-3, згідно з пробитим чеком, який ви зобов 'язані анулювати. У графі № 16 поставте підпис касира, у № 17 - старшого касира, № 18 - головного бухгалтера.