Як оформити відпустку у святкові дні

Як оформити відпустку у святкові дні


Кожному працівнику підприємства належить щорічна основна оплачувана відпустка, її період прописується у відповідному графіку. Якщо відпустка припадає на святковий день, то слід збільшити її тривалість на кількість днів свят. Це регламентовано нормами трудового законодавства.


Період відпустки працівнику зазначається у графіку відпусток, його тривалість має становити 28 календарних днів. Кадровиком пишеться повідомлення співробітнику про майбутню щорічну відпустку. Бухгалтером складається записка-розрахунок (форма Т-60), в якій обчислюються відпускні. Сума грошових коштів розраховується, виходячи з періоду, за який надається основна відпустка. Якщо працівник трудиться в компанії більше року, то за нього приймається 12 календарних місяців. Якщо фахівець оформлений на підприємстві менше зазначеного терміну, то в розрахунок береться період виконання ним трудової функції.

Для оформлення відпустки співробітнику слід використовувати форму наказу T-6. У неї вписуються назва компанії, місто, в котом вона знаходиться. Наказ нумерується, датується. У розпорядчій частині повинні міститися персональні дані працівника, його табельний номер, посада, назва служби (відділу), де він працює. Період і число днів відпустки зазначаються відповідно до графіка відпусток. Наказ засвідчується підписом директора. Фахівцю необхідно ознайомитися з документом, проставивши в рядку ознайомлення свій підпис і дату.

Якщо відпустка припадає на святкові (неробочі) дні, то фахівцеві можна продовжити або перенести щорічну відпустку. Для цього йому слід написати адресовану на ім'я директора заяву з проханням продовження або перенесення основної відпустки. Документ датується, підписується працівником. Зміст документа вказує кількість днів, на яку необхідно продовжити або перенести дні відпустки. Заява візується керівником компанії.

У разі продовження або перенесення відпустки у зв'язку з тим, що її дні припали на свята, директору слід видати наказ. Він складається в довільній формі і повинен відповідати правилам діловодства.

Про продовження перенесення відпустки вносяться необхідні зміни в затверджений графік відпусток, особову картку співробітника, його особовий рахунок.

Працівникам належить додаткова винагорода за свята, розмір якого визначається колективним договором і можливостями роботодавця. Співробітникам, які перебувають в основній відпустці під час святкових днів, такі виплати не належать.