Як оформити роботу за внутрішнім сумісництвом

Як оформити роботу за внутрішнім сумісництвом


Виконання трудової функції за іншою посадою на умовах договору з роботодавцем називається сумісництвом. Воно є однією з форм трудових відносин. Буває внутрішнім і зовнішнім. Зовнішнє сумісництво оформлюється шляхом прийому від працівника заяви, укладення з працівником договору, видання наказу та за бажанням спеціаліста внесення запису до трудової книжки.


Щоб оформити працівника за внутрішнім сумісництвом, вам слід прийняти від нього заяву. Воно повинно містити персональні дані співробітника, назву фірми, прізвище, ініціали та посаду керівника. У документі фахівцеві слід прописати своє прохання про прийом його на певну посаду і зробити позначку про те, що зазначена робота буде сумісництвом. На заяві працівнику необхідно поставити особистий підпис, дату написання, а також дату, з якої він бажає приступити до виконання своїх посадових обов'язків. Документ направляється директору компанії і візується одноосібним виконавчим органом.

На підставі заяви складіть трудовий договір. Пропишіть у ньому права, обов'язки сторін (працівника і роботодавця). За сумісництвом співробітник може працювати у вільний від основної посади час, але не більше чотирьох годин на день. Як правило, місячний оклад сумісника не повинен перевищувати п'ятдесяти відсотків від заробітної плати, встановленої для даної категорії співробітників у штанному розкладі. Проведіть засвідчення договору підписами директора (або іншої уповноваженої особи), фахівця-сумісника, печаткою підприємства.

На підставі договору складіть наказ за формою T-1 (застосовується для оформлення розпорядчих документів при прийомі на роботу співробітників). Він повинен містити обов'язкові реквізити: назва організації, номер документа, дату видання, місто розташування компанії. Темою наказу буде прийняття фахівця на роботу за сумісництвом. У розпорядчій частині пропишіть персональні дані працівника, назву посади за штаним розкладом, на яку проводиться прийом працівника, розмір заробітної плати. Проведіть належну завірку наказу. Ознайомте працівника з ним.

Якщо сумісник побажає внести про таку роботу запис у трудову книжку, йому потрібно написати заяву, директору видати наказ, а кадровику зробити позначку в книжці співробітника про сумісництво.