Як оформити платіжне дорученняПлатіжне доручення дається платником своєму банку, щоб перевести грошові кошти зі свого рахунку на рахунок отримувача, який знаходиться в цьому або іншому банку. Використовується платіжне доручення для оплати за товари і послуги, для переказу коштів на депозити, і оплату відсотків за ними, для перерахування грошей за податки в бюджет або фонди.

Інструкція

1. Поставте номер і дату платіжного доручення, форму платіжного доручення 0401060.

2. Суму пропису вказуйте з великої літери, з початку рядка, без скорочень. Суму платежу цифрами заповнюйте через тире, рублі та копійки.

3. У полі "вид платежу" пишіть - поштою, телеграфом або електронно, якщо оплата йде через Банк-клієнт.

4. Правильно зазначайте найменування платника, розрахунковий особовий рахунок, назву банку, БІК банку, ІПН платника.

5. Для того щоб правильно оформити платіжне доручення, важливо правильно заповнити найменування отримувача, назву та місце розташування банку одержувача, БІК банку отримувача, його номер особового рахунку, ІПН отримувача.

6. Обов 'язково детально заповнюйте призначення платежу: найменування товарів, послуг, робіт, дату і номер документів, договору, податки і термін сплати податку та збору.

7. При оплаті податків не забувайте зазначати підставу платежу:- добровільна заборгованість ЗД; - на вимогу податкової ТР; - за актом перевірки АП; - код класифікації доходів КБК; - в одному дорученні заповнюйте лише один податок; - пишіть податковий період; - ІІН податкового органу; Наприклад: НР - сплата податків і зборів ПЄ - пеня.

8. Поставте печатку організації та підпису осіб, які мають право підпису, згідно із заявою та зразками в банку.

9. Для оплати необхідно оформити платіжне доручення в чотирьох примірниках: для платника, двох банків та отримувача. Платіжне доручення дійсно протягом десяти календарних днів. Якщо його не сплатили за цей час, то необхідно заново оформити документ на нову дату.

10. Обов 'язково поставте в банку штамп, дату і підпис операціоніста банку про прийняття в роботу платіжного доручення.