Як оформити наказ на відпустку для догляду за дитиною

Як оформити наказ на відпустку для догляду за дитиною


Відповідно до статті № 255 МК РФ роботодавець зобов 'язаний надати відпустку для догляду за дитиною до трьох років. Його може оформити жінка, яка народила або усиновила дитину, або близький родич, який буде доглядати за дитиною. Надання відпустки потрібно відобразити в наказі уніфікованої форми № Т-6 затвердженої Держкомстатом РФ 5.01.2004 року під № 1.

Вам знадобиться

  • -заявлення
  • -копія свідоцтва про народження
  • - довідка з місця роботи чоловіка
  • - посвідчення про усиновлення
  • -копія рішення суду

Інструкція

1. Відпустка для догляду за дитиною надається наступного дня після закінчення лікарняного листа по вагітності та пологах. До півтора року оплачується в розмірі 40% від середньої зарплати за 24 місяці, що передують відпустці. Відпустка від півтора до трьох років не оплачується. Від працівника, який оформляє відпустку має надійти дві заяви - на відпустку до досягнення дитиною півтора року та на відпустку від півтора до трьох років.

2. У заяву слід зазначити дату початку та закінчення відпустки та додати перелік документів. До поданих документів належать: копія свідоцтва про народження дитини; довідка з місця роботи чоловіка про те, що він не використовує цю відпустку. Якщо відпустку для догляду за дитиною оформляє бабуся або інший близький родич, то потрібно подати довідку з місця роботи матері і батька дитини, що батьки не використовують відпустку для догляду за дитиною.

3. Батькам або родичам, які беруть відпустку для догляду за усиновленою дитиною потрібно, крім зазначених документів, подати копію рішення суду про усиновлення та посвідчення підтверджуюче усиновлення.

4. На підставі поданих документів роботодавець випускає наказ уніфікованої форми № Т-6. Наказ оформлюється у двох примірниках, один примірник для відділу кадрів, інший - для бухгалтерії, щоб нарахували допомогу. Співробітника, який оформляє відпустку, знайомлять з наказом під розпис.

5. У наказі вказується ПІБ співробітника, посада, номер структурного підрозділу в якому він працював. Роботодавець пише, що наказує надати відпустку для догляду за дитиною до півтора або трьох років, залежно від поданої заяви. Вказує, з якого числа, місяця і року надається відпустка і по яке число, місяць і рік включно. Також до наказу вноситься перелік документів, на підставі яких відпустка надана.