Як оформити надходження товарів

Як оформити надходження товарів


Будь-які рухи товару від постачальника до споживача повинні відповідним чином документуватися, для цього використовується ряд товаросупровідних документів, що регламентують правила перевезення та умови поставки товару.

Інструкція

1. До товаросупровідних документів належить накладна, в якості якої можуть використовуватися як прибуткові, так і видаткові ордери. Цей документ повинен бути відповідним чином оформлений. Накладна повинна містити інформацію про товар, його кількість, ціну по кожній позиції і загальну суму, повинен бути вказаний номер і дата виписки документа. Накладна оформляється відповідальними особами при відпустці товару на складі і при його прийманні в торговельній організації, вона повинна бути засвідчена круглими печатками постачальника та одержувача.

2. Оформлення товару, що надійшов, проводиться на підставі п. 2.1. "" Методичних рекомендацій з обліку та оформлення операцій приймання, зберігання та відпуску товарів в організаціях торгівлі "". На всі супровідні документи (Рахунок-фактура, товарно-транспортна накладна тощо) наноситься штамп, весь облік про надходження при цьому, ведеться в "Журналі надходження товару", де зазначається назва, номер і дата прибуткового документа, а також інформація про товар. Після приймання товару, дані, в супровідних документах вже не можуть бути переглянуті. Товар має бути оприбуткований у день його надходження, в іншому випадку, у товарному звіті робиться замітка із зазначенням причин неможливості оприбуткування товару у день його фактичного надходження.

3. У разі невідповідності отриманого товару документальному переліку, він приймається спеціальною комісією, при цьому складається "Приймальний акт". Якщо розбіжності стосуються кількості та якості товару, то складається "Акт про встановлення розбіжностей як і кількості при прийманні товарно-матеріальних цінностей", при цьому повинні бути присутніми представники постачальника та матеріально відповідальна особа. Якщо ж виявляється надлишок товару, то присутність представників постачальника необов 'язкова.