Як оформити книгу

Як оформити книгу


Оформити книгу слід залежно від матеріалу, який в неї поміщається, а він у більшості книг не однорідний, і не однаковий. Кожна книга має по-різному сприймається текст та ілюстрації. Крім основного тексту книга часто містить додатковий текст, певну систему заголовків, довідкові або допоміжні елементи.


 Зручне оформлення внутрішніх елементів книги вимагає врахування деяких правил.

 1. Основний текст, зазвичай розташовують у всій висоті і ширині книжкової смуги, зазвичай одним стовпчиком, рідше в дві або три колонки.
 2. Серед додаткових текстів виділяють: передмови, примітки, коментарі, програми та інші. Під заголовком "Від укладача" або "Від автора" зазвичай розміщують передмову, яка не відрізняється за оформленням від основного тексту.

Вступна стаття, що містить важливий матеріал зазвичай набирається більш дрібного шрифту. Примітки, розташовуючи в основному тексті, виносять в нижню частину книжкової смуги, розміщують в кінці великих розділів або книги в цілому. Також оформлюються і коментарі.

 1. Не менш важливо грамотно підійти до поділу книги на частини, глави і параграфи, для якого, зазвичай, використовується система заголовків або рубрикація, що спрощує роботу з книгою, допомагаючи зрозуміти її структуру.
 2. Довідково-допоміжні елементи відображають зміст книги, дозволяючи легко орієнтуватися і швидко знаходити необхідний матеріал. До таких елементів відносять: колонцири - порядкові номери сторінок, що допомагають швидко знайти потрібне місце в книзі; колонтитули - назви розділів, до яких належить текст, розташовуються на смузі; зміст - дозволяє зрозуміти будову книги і коло висвітлюваних питань; покажчик - алфавітний перелік імен або предметний, із зазначення номера сторінки, на якому він згадується.
 3. Дуже важливий титульний лист, який знайомить читача з книгою, "вводить" у неї. Тут розміщуються такі групи даних:
 • назва книги,
 • інформація про автора;
 • найменування видавництва,
 • місце і рік видання (розташовується внизу титульної смуги);
 • назва організації, від імені якої виходить видання, або серія і номер випуску;
 • підзаголовок, який пояснює заголовок, характеризує жанр твору, містить інформацію про укладача або перекладача.

Щоб правильно оформити книгу дуже важливо дотримати цілісність і єдність всіх складових.