Як написати робочу рецензію

Як написати робочу рецензію


Рецензія - критичний відгук, часто використовується для оцінки наукової роботи, проекту. Перед тим, як подати на розгляд дисертацію або статтю для опублікування в науковому виданні або журналі, автору необхідно надати рецензію наукового керівника або іншої людини, що має авторитет у тій галузі, в якій написана ця робота. Завданням рецензента є оцінка новизни наукової роботи, її актуальності.

Інструкція

1. Рецензія пишеться в довільній формі, але при її складанні необхідно дотримуватися декількох правил. У головній частині рецензії на наукову роботу вкажіть її повне найменування, посаду та наукове звання автора статті, його прізвище та ініціали.

2. Дайте короткий опис проблеми, якій присвячена робота або стаття. Повний зміст її немає необхідності розкривати, виділіть головні моменти.

3. Оцініть ступінь актуальності даної статті, аргументуйте доцільність даної наукової роботи і ту методичну, технологічну новизну і доказовість, економічну користь, яку містять нові ідеї, викладені в ній. Коротко опишіть стан справ в даній галузі науки на сьогоднішній день, відобразіть наявний зарубіжний досвід, перерахуйте ті питання, які були вивчені автором в ході даної дослідницької розробки.

4. Розкажіть про найважливіші аспекти, які розкриває автор статті, особливості його підходу, використаних методів. Виділіть ті моменти, які становлять особливий інтерес і основні моменти використовуваної методології. Перелічте ті важливі висновки і рекомендації, які робляться і даються в роботі, відзначте свою згоду або незгоду з ними.

5. Зробіть свої висновки, наскільки ця робота серйозна і цікава, науковий рівень статті, якість і грамотність її викладу. Перелічте ті висновки, результати експериментів та отримані факти, які становлять особливий інтерес, як науковий, так і практичний. Позначте, наскільки зміст статті логічно взаємопов 'язаний і підтверджений посиланнями на авторитетні джерела.

6. Дайте свої рекомендації щодо можливості захисту даної роботи на здобуття наукового ступеня або публікації статті. Підкресліть її відповідність вимогам, які пред 'являються до публікацій подібного роду.

7. Підпишіть рецензію із зазначенням своєї посади та наукового звання, завіріть підпис печаткою закладу, в якому ви працюєте.