Як формувати баланс

Як формувати баланс


Для керівництва господарської діяльності підприємства необхідно мати інформацію про господарські кошти, якими розпоряджається дана організація. Також про їх склад, розміщення, джерела формування та визначення призначеності. Для цього необхідно грамотне угруповання цих коштів, виражена в балансі.

Інструкція

1. Основою формування балансу є подвійне угруповання об 'єктів майна організації: за їх цільовим призначенням та господарською роллю у фінансовій діяльності. Сутність формування полягає в способі економічного угруповання щодо його складу та розміщення і джерел його формування на перше число місяця (іноді кварталу або навіть року). Отже, в балансі майно підприємства розглядається з двох точок зору. З одного боку за складом і розміщенням, і за джерелами освіти - з іншого.

2. Зовнішній вигляд балансу являє собою "Т-подібну" таблицю, де в лівій її частині відображається майно - це актив, а в правій - звідки це майно взялося - пасив. У підсумку сума всіх статей активу повинна дорівнювати сумі всіх статей пасиву. Це одне з правил балансу. Статтею балансу називається показник активу і пасиву, що характеризує окремі види майна, джерел його формування, зобов 'язань організації. Більш простими словами, назва майно - це і є стаття (наприклад: статутний капітал, дебіторська заборгованість, розрахунковий рахунок тощо). Підсумки по активу і пасиву називають валютою балансу.

3. Показники балансу в грошовій оцінці на початок і кінець звітного періоду. Умовно кажучи, в ньому фіксується вся вартість майна, матеріалів, заборгованості, сформований капітал, короткострокові і довгострокові кредити тощо. Звідси і потреба поділу його на дві частини: активну і пасивну.

4. Баланс фіксує загальний стан коштів на певну дату. Саме тому за допомогою нього неможливо проконтролювати рух окремих видів цих засобів та їхніх джерел. Для спостереження за кожним видом господарських процесів у поточному періоді застосовують систему рахунків бухгалтерського обліку.