Види контролю в менеджменті

Види контролю в менеджменті


У сучасному менеджменті саме такий показник, як контроль різного типу, дозволяє досягти підприємству поставлених цілей. Це процес оцінки фактичного стану справ в компанії з подальшим його порівнянням з планами розвитку організації. Виходячи з особливостей теорії управління, контроль є безперервним видом адміністративної діяльності, що складається із спостереження, оцінки і регулювання.

Види контролю в менеджменті

Сьогодні увесь процес контролю в менеджменті, залежно від часу, прийнято ділити на три основні етапи:

  • Попередній.
  • Поточний.
  • Завершальний.

Попередній контроль

Попередній або вхідний контроль робиться ще до фактичного початку робочого процесу. Метою цієї дії є забезпечити усі необхідні умови для безперебійного функціонування підприємства, тобто визначити, чи готові персонал, система управління, виробнича сфера компанії до початку робіт. Якщо дивитися з точки зору управління персоналом, то цей вид контролю в менеджменті дозволяє відповісти на питання, чи можна за допомогою цього штату співробітників вирішити поставлені перед організацією завдання.

Попередній контроль у більшій частині лягає на плечі представників кадрової служби, яким за допомогою тестів і співбесід належить визначити професійну придатність співробітників підприємства. Треба також отримати відповідь на питання, чи знає персонал свої обов'язки, права, чи розуміє глобальні цілі, що стоять перед організацією.

Ще одна складова попереднього етапу контролю в менеджменті - оцінка фінансових і матеріальних ресурсів компанії. Головні засоби оцінки фінансової сфери - такі документи, як бюджет або кошторис організації, а матеріальні можливості визначаються перевіркою стану складських приміщень, наявністю сировини, гарантованістю постачань.

Поточний контроль

Наступна форма контролю в менеджменті - поточна оцінка, яка проводиться безпосередньо в процесі господарської діяльності компанії. Основне призначення цієї процедури - удосконалити виробничий процес і максимально скоректувати його для швидкого досягнення поставленої мети. На цьому етапі необхідно виявити усі відхилення від заданих робітників параметрів і усунути їх. Є дві форми поточного контролю в менеджменті - стратегічна і оперативна. Оперативний контроль проводиться в той же час, коли відбувається виконання основної роботи, тут відбувається оцінка розподілу часу, дотримання послідовності виробничих операцій, якості праці персоналу. Що стосується стратегічної складової, вона показує ефективність використання ресурсів підприємства у рамках досягнення глобальної мети. З'ясовується, чи відбувається в усіх підрозділах впровадження нових методів роботи, чи ведеться пошук досконаліших технологій і так далі

Завершальний контроль

Третій вид контролю в менеджменті - завершальний, який робиться після закінчення виробничого процесу. Відбувається підведення підсумків, вивчається поведінка керівника і аналізуються результати роботи, щоб скоректувати плани організації на майбутнє.

Головні принципи контролю в управлінській діяльності

Перший принцип - ця відповідність контролю стратегії компанії, що повинно бути прописано в стандартах організації. Наступне положення технології контролю в менеджменті - системність, тобто інтеграція контролюючих принципів в усі сфери діяльності підприємства.

Контроль має бути результативним, і цього можна досягти тільки правильним підбором стандартів, щоб не допустити неконтрольованої витрати засобів на його проведення. Наступна вимога до контролю - його адаптивність, тобто здатність міняти наявні схеми і методи залежно від поточних потреб підприємства. Ще декілька принципів контролю - економічність і оптимальність, адже основні його завдання - приносити прибуток і не допускати перевитрати засобів компанії.