Соціальні інвестиції

Соціальні інвестиції


Інвестиції - це активи. До цього вони були грошовими коштами, часом, які вкладаються в певне підприємство, справу, матеріальні і нематеріальні ресурси.

Суть соціальних інвестицій полягає в тому, що інвестор прагне отримати скільки не економічну вигоду, а соціальну віддачу. Тільки не слід до цього виду інвестування зараховувати благодійну діяльність, спонсорство.

Це вид фінансової допомоги, спрямований на реалізацію, допомогу певним соціальним програмам. Головна мета останніх - це поліпшення рівня життя певних шарів суспільства. При цьому для компаній-інвесторів такі програми допомагають створювати імідж, підвищуючи тим самим рівень репутації.

Види соціальних інвестицій

Інвестори можуть брати участь в організації виставок різноманітних соціальних програм. Також соціальне інвестування можливе за допомогою боргового інформаційно-аналітичного центру. У нім сконцентрована уся інформація про фондові ринки. Виступаючи дилером, інвестор може брати участь в маркетинговій діяльності підприємства.

До різновидів соціальних інвестицій відноситься департамент цього виду інвестування. Тут знаходяться соціальні проекти. Спрямовуються різні авторські розробки. Іншими словами, це спеціально створена структура, здатна реалізувати інвестиційний продукт.

Варто згадати про існування агресивного інвестування - проводиться активна рекламна компанія продукту в ЗМІ.

Ефективність соціального інвестування

Інвестиції, як в соціальну інфраструктуру і проекти, мають соціально-економічний ефект. Це здатне підвищити рівень і якість життя середньостатистичного громадянина будь-якої країни. При цьому можуть бути задоволені матеріальні і духовні потреби суспільства.