Що входить в поняття "" цінний папір "".

Що входить в поняття "" цінний папір "".


Цінні папери мають досить широке поширення в різноманітних сферах економічного життя. З плином часу вони стали одним з найважливіших атрибутів і механізмів, що дозволяють функціонувати ринковій економіці.

Поняття та види цінних паперів

Цінним папером називають особливий товар, який не має грошової або речової споживчої вартості, що обертається на власному ринку. Їх поняття досить багатогранне, так як вони не є ні якою-небудь послугою, ні конкретним фізичним товаром. Їх суть полягає в наданні власнику прав на капітал, який фізично у нього відсутній.

Всі цінні папери поділяються на дві групи - основні і похідні. Основні передбачають наявність майнових прав на будь-який актив, а похідні є бездокументарною формою вираження цих прав.

До групи основних цінних паперів відносяться акції, векселі, облігації, а також депозитні сертифікати. Акції закріплюють права акціонерів на отримання конкретної частки прибутку від акціонерного товариства. Векселі є письмовим зобов 'язанням, що дозволяє власнику вимагати виплати обумовленої суми з особи, яка видала вексель. Облігація виступає гарантією для інвестора виплати емітентом суми і відсотків. Депозитні сертифікати засвідчують права вкладників на отримання депозитних коштів. До переліку похідних паперів входять фінансові ф 'ючерси та опціони. Фінансовий ф 'ючерс являє собою контракт, в якому інвестор зобов' язується продати або купити у контрагента обумовлену кількість товару. Опціони передають права на продаж або купівлю активів за обумовленою ціною на конкретну дату в майбутньому.

Властивості та функції цінних паперів

Цінний папір є формою існування капіталу, що відрізняється від його товарного або грошового прояву, яка може звертатися на ринках і приносити прибуток. Цінні папери мають безліч властивостей, серед яких варто виділити наступні:серійність - випуск цінних паперів можливий однорідними серіями та класами; тому повинні містити всі необхідні реквізити, - визнання - фондові інструменти вважаються цінними паперами тільки у випадку, ліквідність - цінний папір може бути швидко проданий і перетворений на грошові кошти; - обов 'язковість - законодавством заборонено відмову від виконання зобов' язань, які виражені цінними паперами. Цінні папери вважаються дуже важливим інструментом, так як вони перерозподіляють грошові кошти серед різних галузей і сфер економіки, а також надають своїм власникам деякі додаткові права. Крім іншого, цінні папери здатні забезпечувати отримання прибутку з капіталу або ж його повернення.