Що таке рахунок-фактура

Що таке рахунок-фактура


Рахунок-фактура являє собою платіжний документ, оформлений за певним стандартом. Він видається продавцем товару або послуги замовнику з метою розрахунку за окремими платіжними операціями. Ця форма бухгалтерської звітності фіксує факт виконаного замовлення, а також підтверджує суму виплаченого ПДВ для його подальшого заліку. Для правильного оформлення рахунку-фактури враховуйте правила.

Інструкція

1. Порядок оформлення документа починайте з дати складання та порядкового номера рахунку-фактури. Нумерація проводиться в хронологічному порядку.

2. Вкажіть обов 'язкові реквізити, що позначаються в рахунку-фактурі: ім 'я та адреса покупця, найменування і ціна товару, пункт доставки або відвантаження товару, дата операції, умови продажу, надання послуг або виконання робіт.

3. Враховуйте, що порядок оформлення рахунку-фактури залежить від часу складання документа: при отриманні часткової оплати в рахунок майбутніх поставок, надання послуг або при відвантаженні товарів, виконанні робіт або передачі майнових прав.

4. Зареєструйте оформлений рахунок-фактуру в книзі продажів, яка є підставою для визначення суми вирахування з ПДВ за податковий період. Отриманий замовником рахунок-фактура таким же чином реєструється в книзі покупок.

5. По заповненні обов 'язкових реквізитів передайте рахунок-фактуру на підпис керівнику або головному бухгалтеру підприємства (організації). Також правом підпису володіють спеціально уповноважені особи, які володіють довіреністю від імені організації або призначені розпорядженням керівника.

6. Якщо при заповненні рахунку-фактури була допущена помилка, внесіть в документ правку. Внесені зміни завірте у керівника організації його підписом та печаткою. Вкажіть дату виправлення.

7. Оформляється рахунок-фактура у двох примірниках. Перший надається постачальником (продавцем) покупцю або замовнику не пізніше десяти днів з моменту відвантаження товару, надання послуги або твору передоплати. Другий примірник складається постачальником для фіксування в книзі продажів і нарахування податку на додану вартість при реалізації товарів, наданні послуг, виконанні робіт.