Що таке потреба ринку

Що таке потреба ринку


Вплив на споживачів і формування потреб у товарі або послузі на ринку - одне з ключових завдань маркетингу. Під потребою мається на увазі необхідність споживання товарів і послуг в конкретних ринкових умовах.

Поняття ринкової потреби

Попит - один з ключових ринкових показників, він позначає потребу, яка підкріплена реальною купівельною спроможністю населення. Попит на продукцію виникає внаслідок сформованих потреб покупців. Адже кожна людина під впливом тих чи інших факторів змушена що-небудь купувати.

Згідно з книгою Д. Траута "22 Безперервних закону маркетингу", маркетинг - не битва продуктів, а битва сприйняття.

Найбільшу популярність в маркетингу набула теорія Маслоу, згідно з якою розрізняють такі рівні потреб, які мотивують людину до дії:

- фізіологічні потреби споживачів (базові);

потреби в забезпеченні комфорту; - соціальні потреби; - потреби в самоповазі; - потреби в самореалізації та самовираженні. Кожен товар (або послуга), який реалізується на ринку, спрямований на задоволення тих чи інших потреб і має цінність (корисність) для покупців. У маркетингу розрізняють поняття сукупної і граничної корисності. Гранична корисність виражає ступінь задоволення покупця, яка виникає після споживання всіх товарів. На кожному ринку реалізується закон спадної граничної корисності. Його суть полягає в тому, що кожна подальша одиниця товару приносить споживачеві менше задоволення, ніж попередня.

Класифікація ринкових потреб

У загальному вигляді можна виділити такі групи потреб:1. Природна потреба - формується під впливом природних потреб людини. Вибір ґрунтується на традиціях і звичках, прийнятих у цьому культурному середовищі. Вплив виробника (або продавця) на потреби в даному випадку не істотний. Тим не менш, виробники можуть самі створювати такі природні потреби. Наприклад, формуючи попит на молочні продукти, роблячи їх споживання традиційним. 2. Вимушена потреба виникає в разі, якщо товар набувається в примусовому порядку. Наприклад, до цього виду відносять купівлю ліків за рецептом лікаря. 3. Стимульована потреба формується під впливом виробників (продавців). Будь-який процес прийняття рішення про купівлю починається з формування потреби в товарі та усвідомлення її. Вже потім слід пошук інформації про товару, підбір і порівняння варіантів, і нарешті, сама покупка. Вибір того чи іншого товару в даному випадку залежить від ефективності комунікацій зі споживачем з боку виробника. Перше, з чого необхідно починати дослідження ринку - визначення потреб споживачів. При чому, бажано це робити з урахуванням їх сегментації. Зазвичай як такі критерії виділяють стать, вік, стиль життя, економічне та соціальне становище. Даний сегментований підхід дозволяє виявити потреби цільової аудиторії, на яку орієнтується продавець, і проводити більш ефективну адресну маркетингову політику.

У маркетингу прийнято розрізняти покупців і споживачів. Покупці - це особи, які безпосередньо здійснюють покупку. Споживачі - більш широке поняття, що передбачає суб 'єктів ринку, які задовольняють свою потребу.

Для комплексного вивчення потреб аналізуються такі параметри:- найбільш важливі властивості товару і суміжних параметрів (наприклад, сервісу); - бажаний фінальний результат від використання продукту; - проблеми споживачів, які вони хотіли б вирішити за допомогою продукту; - безпосередня готовність купувати товар; - умови при яких споживач купить товар (ціна, близькість до дому тощо). На підставі проведених досліджень створюється портрет покупців, який лягає в основу моделі маркетингових комунікацій.