Що таке податкові активи

Що таке податкові активи


Податковий актив - це певна сума податку, яку організація повинна сплатити до бюджету. Платники податків при обчисленні суми сплати повинні керуватися ПБУ 18/02. У зв 'язку з тим, що фінансова оцінка підприємства здійснюється не тільки на даних податкового обліку, а й бухгалтерського, формуються тимчасові різниці та податкові зобов' язання.


При обліку формуються постійні та тимчасові різниці. Саме від цього залежить, яким буде податковий актив - постійним або відкладеним.

До постійної різниці відносять ті суми, які беруть участь у формуванні бухгалтерського балансу, але не впливають на оподатковувану суму. Сюди можна віднести сплату відсотків, сума яких не враховується повністю при розрахунку податку на прибуток. Також до постійних різниць відносять ті витрати або доходи, які впливають тільки на формування податкової бази. Наприклад, придбано основний засіб, термін корисного використання якого в податковому обліку більший, ніж у бухгалтерському.

Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що постійний податковий актив - це та сума податку, яка зменшує податок на прибуток, що підлягає до сплати до бюджету в тому звітному періоді, в якому він сформований. Щоб розрахувати суму постійного податкового активу, потрібно постійну різницю помножити на ставку податку. Тимчасова різниця виникає тоді, коли сума бухгалтерського та податкового обліку не збігаються, визнання витрат зсувається за часом. Тобто в бухгалтерському обліку сума визнається в тому звітному періоді, в якому здійснена операція, а в податковому - частина суми переходить на наступний період. Саме за рахунок тимчасової різниці формується відкладений податковий актив, тобто зменшувальна частина податку переноситься на наступний звітний період. Щоб вирахувати суму відкладеного податкового активу, вам необхідно тимчасову різницю помножити на ставку податку. Як правило, відкладений податок відображається на рахунку 09.Сумма відкладеного податкового активу відображається у звіті про прибутки та збитки (форма № 2). Для отримання цієї інформації відкрийте рахунок 09 і порахуйте різницю між дебетом і кредитом.