Що таке оцінка нематеріальних активів

Що таке оцінка нематеріальних активів


Коли потрібна оцінка нематеріальних активів

У ряді випадків оцінка нма є необхідною, до таких випадків можна віднести:

  • Внесення нематеріального активу до статутного капіталу. Для обчислення розміру частки засновника, який вніс НМА.
  • Для цілей відображення у бухгалтерському обліку. Оцінка нематеріальних активів може знадобитися для компаній, які ведуть облік як за стандартами бухобліку, так і за міжнародними стандартами (МСФЗ) для відображення за справедливою вартістю.
  • Злиття і поглинання. НМА організації, що купується, істотно впливають на підсумкову вартість підприємства.
  • Продаж. Вартість відчуження перебуває у прямої залежності від величини нематеріальних активів. Позитивна ділова репутація фірми, наприклад, може значно збільшити її.
  • Визначення збитків від незаконного використання НМА або для розрахунку компенсації.
  • Для цілей інвестування. При прийнятті рішення про інвестування в компанію необхідно мати інформацію про ті нематеріальні активи, які має компанія.

Оцінка нематеріальних активів та інтелектуальної власності є актуальною насамперед для організацій, що працюють у високотехнологічних сферах. Як правило, це великі підприємства, вартість НМА яких займає більшу частину загальної вартості компанії.

Методи оцінки НМА

Оцінка нематеріальних активів проводиться із застосуванням стандартних підходів в оцінці (витратний, порівняльний та прибутковий). Для проведення об'єктивного та всебічного дослідження оцінювачі нашої компанії, на основі практики та досвіду, приймають рішення щодо застосування тих чи інших підходів та методів оцінки.

Кожен підхід має свої особливості:

  • Порівняльний чи ринковий - полягає у зіставленні об'єкта оцінки з аналогічними. Зазвичай використовуються такі компоненти порівняння: порядок надання коштів для укладання угод, динаміка цін, сфера, в якій були або будуть використані, межі, на які поширюється дія НМА, технологічні, економічні та функціональні характеристики вибраних об'єктів для порівняння та інші характеристики, що впливають на вартість.
  • Витратний - полягає в витратах, що виникли у процесі створення чи придбання даного об'єкта. Саме цей підхід дозволяє розрахувати первісну вартість. До недоліків даного методу можна віднести різницю між витратами та майбутньою вартістю.
  • Прибутковий - спрямовано визначення матеріальної вигоди від використання нематеріальних ресурсів підприємства.

У певних випадках для отримання максимально точних даних фахівці застосовують кілька методів оцінки.

Проведення спеціалістами грамотної оцінки дозволить значно збільшити дохід від використання НМА, а також спрогнозувати прибуток від реалізації та використання технологій, авторських прав та інших нематеріальних об'єктів, які є власністю бізнесу. Точна оцінка дозволить знизити податковий тягар, зменшити інвестиційні ризики, підвищити цінність компанії.

Виняткові права використання товарів інтелектуальної власності дозволяють знизити собівартість продукції, підвищити її якість і стати конкурентоспроможнішою в умовах динамічного розвитку ринку високих технологій як в Україні, так і за її межами.

Наші співробітники допоможуть грамотно оформити права на наявні в розпорядженні та власності бізнесу НМА, що дозволить уникнути їх незаконного використання та пов'язаних із цим фінансових втрат.