Процес ухвалення управлінських рішень

Процес ухвалення управлінських рішень


Загальновідомо, що успішність бізнесу багато в чому визначається ефективністю управління компанією. Тому дуже важливо знати особливості процесу ухвалення управлінських рішень для того, щоб мати можливість швидко зробити правильний вибір у будь-якій ситуації.


Суть процесу ухвалення управлінських рішень

Будь-яка компанія, починаючи комерційну діяльність, потребує якісного менеджменту, тобто в керівництві, яке зробить процес ухвалення управлінських рішень швидким і ефективним. Так, грамотний менеджер повинен уміти в найкоротші терміни відреагувати на зміну політичної або економічної обстановки, появу нового конкурента або нових науково-технічних розробок. Тому усі учасники процесу ухвалення управлінських рішень повинні не лише мати відповідну профільну освіту, але і відрізнятися гнучкістю розуму і творчим мисленням. Постійне вдосконалення процесу ухвалення управлінських рішень включає щоденне підвищення кваліфікації співробітників. У будь-якому випадку, суть процесу ухвалення управлінських рішень зводиться до уміння дуже швидко проаналізувати будь-яку ситуацію, що стосується діяльності фірми, і вчасно прийняти найбільш правильне рішення.

Основні етапи процесу ухвалення управлінських рішень

До найбільш значимих стадій процесу ухвалення управлінського рішення відносять наступні:

  • Чітке формулювання наявної проблеми. Це один з найбільш важливих етапів процесу ухвалення управлінських рішень, оскільки саме від точної постановки мети, до досягнення якої потрібно прагнути, багато в чому залежить успішне вирішення виниклої ситуації;
  • Усебічний аналіз і збір інформації. В даному випадку процес ухвалення управлінського рішення включає вивчення мікро- і макрочинників економічного середовища, які можуть вплинути на успішне вирішення проблеми (платоспроможність населення, смаки цільової аудиторії, стан економіки в країні і так далі);
  • Різноманітне моделювання процесу ухвалення управлінських рішень, що дозволяє підібрати декілька варіантів досягнення необхідної мети. В цьому випадку особливостями процесу ухвалення управлінського рішення є пошук нестандартних альтернативних способів виходу з ситуації і оцінка результативності і наслідків застосування кожного з них. В цьому випадку в організації процесу ухвалення управлінського рішення можуть брати участь практично усі співробітники. При цьому можна використати методи "мозкової атаки", карти думок, причинно-наслідкові діаграми, висунення пропозицій, групового аналізу ситуації і так далі. Схематично це можна зображувати так:
  • Стадія вибору і формулювання оптимального рішення проблеми, що створилася. Це одна з найбільш важливих складових процесу ухвалення управлінських рішень, яка вимагає великого досвіду від керівника. При виборі відповідного способу вирішення ситуації, що створилася, він може покладатися на свою інтуїцію або провести експеримент, який на практиці покаже, до чого приведе той або інший шлях.
  • Застосування вибраного способу вирішення проблеми на практиці. Це один з найбільш складних етапів процесу ухвалення управлінських рішень, на якому необхідно конкретизувати поставлене завдання для її виконавців.

Здійснення процесу ухвалення управлінських рішень на практиці

Для того, щоб ефективно вирішувати проблеми будь-якої складності, потрібне постійне вдосконалення процесу ухвалення управлінських рішень і його застосування на практиці. Для цього треба, щоб:

  • формулювання проблеми і остаточний вибір рішення здійснювалися тільки вищим керівництвом, що має повну інформацію про неї;
  • при ухваленні рішення треба враховувати можливості і інтереси тих співробітників, які безпосередньо втілюватимуть його в життя;
  • стандартний процес ухвалення управлінських рішень вимагає високого професіоналізму і жорсткої дисципліни від усіх працівників компанії.