Принципи маркетингу

Принципи маркетингу


Принципи маркетингу - це основи маркетингової діяльності, які визначають необхідні напрями діяльності для усіх учасників циклу створення і реалізації продукту. Принципи маркетингу роблять цей процес злагодженим і погодженим.

Основними принципами маркетингу є 5 постулатів:

 • Стратегія і тактика мають бути єдині, це допоможе швидко реагувати на зміни попиту.
 • Виробництво і реалізація продукції повинні повністю відповідати ситуації на ринку, потребам покупців і можливостям самої компанії.
 • Постійне оновлення асортименту товарів, що випускаються.
 • Потреби повністю задоволені і відповідають рівню технічного і художнього розвитку.
 • Знаходження на ринку в мить, коли можливість продажів найбільш ефективна.

Дотримання перерахованих 5 принципів маркетингу обов'язкові упродовж усього періоду діяльності підприємства на ринку.

Сучасний маркетинг, його види і принципи

Міжнародний маркетинг

Міжнародний маркетинг є сукупністю заходів поза країною, які здійснюються у сфері досліджень виробництва і збуту товарів. Це також вивчення чинників, що впливають на процес виробництва і продажів. Головним принципом міжнародного маркетингу є неодмінна орієнтація кінцевих результатів виробництва продукції і послуг на реально існуючі вимоги іноземних споживачів. Таким чином, можна сказати, що головне для міжнародного маркетингу - це комплексність і цільове орієнтування на споживача.

Мережевий маркетинг

Мережевий маркетинг - одна з концепцій, яка пропонує створення багаторівневої організації для просування продукції за допомогою прямого контакту продавця з покупцем.

Принципи мережевого маркетингу досить прості і зрозумілі:

 • Рівність для усіх. Немає начальників, командирів, звільнень. Кожен сам визначає швидкість і інтенсивність продажів.
 • Допомога іншим. Допомагаючи своєму дистриб'юторові навчитися швидко і багато продавати, збільшуєш власний прибуток.
 • Мала вартість входження у бізнес. Підходить для тих, у кого немає грошей для відкриття власного бізнесу.
 • Залишковий доход. Зробивши роботу один раз, отримуєш плату за неї завжди.
 • Піраміда. Взаємна відповідальність, виручка, відмінність від фінансової піраміди - продав товар, отримав гроші.

Соціальний маркетинг

Соціальний маркетинг - процес, який використовує існуючу техніку і принципи для того, щоб вплинути на цільову аудиторію. Головний принцип соціального маркетингу - створення довірчої атмосфери між продавцем і покупцем. Частенько принципи соціального маркетингу застосовуються для захисту довкілля, зменшення рівня нещасних випадків.

Головними принципами сучасного маркетингу вважаються орієнтація на клієнта і задоволення його потреб по максимуму. Ці постулати і визначають основні напрями діяльності компанії у сфері просування товарів і послуг.

Один з основних принципів організації маркетингу - це максимально можливе наближення відділів, що приймають відповідні рішення, до підрозділів, що займаються практичним маркетингом (безпосереднє виробництво і збут).

Принципи планування маркетингу

У різних компаніях по-різному здійснюється планування просування товарів і послуг. Це відноситься і до тривалості планування, і безпосередньо до змісту самого плану. Серед принципів планування маркетингу виділяють:

 • Системність. Підприємство є системою, маркетинг його частина, а не окрема структура.
 • Динамічність. Планування робиться постійно, безперервно, поправки в плани вносять негайно для швидкого реагування на зміни на ринку.
 • Багатоваріантність як принцип організації маркетингу. Зміст в плані запасних варіантів розвитку подій.
 • Різноманітність. Підходи до планування мають бути різноманітними, треба використати різні стратегії і методи досягнення мети.