Принципи і методи управління персоналом

Принципи і методи управління персоналом


Принципами управління персоналом вважаються правила, норми і положення, яких дотримуються керівники, управляючи підлеглими. Сьогодні варто звернути увагу на управління персоналом згідно з сучасними методами.

Принципи сучасних методів управління

Сучасні методи і принципи управління персоналом орієнтовані на досягнення результату. Співробітник - це головний чинник конкурентоздатної і ефективної організації.

Методи управління персоналом

Такими методами можна вважати способи впливу на працівників для здійснення функціонування організації. Методи бувають психологічними, економічними і адміністративними.

Психологічні методи

Ці методи засновані на інтересах конкретної особи. Психологічними методами управління є зменшення конфліктів, забезпечення здорового клімату і управління персоналом з урахуванням психологічних особливостей конкретного співробітника. Важливо сформувати організаційну культуру, грунтуючись на нормах поведінки і образі кращого співробітника.

Економічні методи

Такі методи визначають матеріальну мотивацію трудової діяльності, таку як зарплата, надбавки, відсотки, пільги, соц. забезпечення і інше. Ці методи мають бути засновані на їх окупності в певний період, за рахунок збільшення кількості і якості роботи, завдяки зацікавленому персоналу.

Адміністративні методи

Основою цих методів є нормативна дія. Розробляються спеціальні положення організаційної регламентації, які визначають функції, обов'язки, права і штатний розпис. Вводиться організаційне нормування, таке як правила внутрішнього розпорядку, розряди, ставки і так далі. Має бути методичний інструктаж, до якого відносяться методичні вказівки і посадові інструкції.