Ознаки підприємницької діяльності

Ознаки підприємницької діяльності


Перш ніж приступити до розгляду ознак підприємницької діяльності, важливо зрозуміти, що мається на увазі під самим поняттям "підприємництво" або бізнес.

Що таке підприємницька діяльність?

Зазвичай про ведення підприємницької діяльності говорять, якщо фізична особа або компанія систематично отримує певний прибуток від виробництва і продажу товарів, користування майном або надання певних послуг. Поза сумнівом, це є основною ознакою підприємницької діяльності, що повністю визначає стратегію управління власним бізнесом.

Як здійснювати підприємницьку діяльність?

Як правило, до речових ознак суб'єктів підприємницької діяльності відносять наявність у них певної документації і дозволів на здійснення різних комерційних операцій. Для їх отримання необхідно офіційно зареєструвати фірму в державних органах. Щоб зробити це, треба подати наступні документи:

  • засновницька документація (рішення одного або декількох власників про утворення компанії);
  • заява з проханням про державну реєстрацію;
  • квитанція про плату держмита за реєстрацію компанії або ЧП;
  • документ, що підтверджує внесок власника до статутного фонду підприємства.

Після цього в мінімальні терміни видається посвідчення про реєстрацію приватного підприємця або компанію, наявність якого, а також ведення строгої фінансової звітності, відносяться до одних з основних ознак підприємницької діяльності і підтверджують, що фірма здійснює її в повній відповідності з місцевим законодавством.

Головні ознаки підприємницької діяльності

Як відомо, до важливих ознак підприємницької діяльності відносяться наступні особливості сучасного бізнесу:

  • Самостійність - це одна з основних ознак підприємницької діяльності, здійснюваної будь-якою фірмою незалежно від її виду і форми власності. Вона може бути майновою і організаційною. Майнова самостійність припускає наявність у власника власних фінансових ресурсів, необхідних для початку своєї справи, подальших капіталовкладень в нього і виконання зобов'язань по відношенню до партнерів і клієнтів фірми, тобто майновій відповідальності перед ними. Організаційна самостійність, поза сумнівом, також є основною ознакою успішної підприємницької діяльності, оскільки має на увазі ухвалення самостійних рішень від імені компанії (вибір виду діяльності, структури організації, її партнерів, засновників і так далі).
  • Ризик є обов'язковою ознакою підприємницької діяльності, оскільки без нього не обходиться жодне комерційне підприємство. Компанія може у будь-який момент зазнати значних збитків із-за порушення зобов'язань партнерами, появи сильного конкурента, зміни політико-економічної обстановки і інших чинників, на які вона не може впливати.
  • До одних з найбільш важливих ознак здійснення підприємницької діяльності відносять прагнення компанії отримувати максимальний і регулярний прибуток від реалізації товарів і послуг.
  • Інші необхідні ознаки суб'єктів підприємницької діяльності - це систематичність її здійснення, чітке розуміння цілей підприємства і виробітку стратегії їх досягнення, високий професіоналізм засновників компанії або ЧП (бажано, щоб вони мали профільну освіту і розуміли механізми роботи ринків в сучасній економіці).
  • Одні з істотних ознак правильності ведення підприємницької діяльності - це її легальність і прозорість.