Особливості оподаткування ІП

Особливості оподаткування ІП


Бізнесмени-початківці найчастіше оформляють свою діяльність у форматі ІП. Це дозволяє їм спростити ведення обліку та податкове навантаження. Знання особливостей оподаткування дозволяє ІП оптимізувати обсяг податкових платежів.

Особливості оподаткування для ІП визначаються обраним ним податковим режимом. Перед ІП стоїть вибір - застосовувати УСН або ЗСНО. Варто враховувати, що УСН можуть застосовувати тільки ІП, які мають чисельність працівників до 100 осіб і дохід до 60 млн р. на рік. У деяких випадках ІП можуть застосовувати ЄНВС або УСН на основі патенту. Дані податкові режими доступні тільки для певних видів діяльності. Наприклад, для надання побутових послуг або роздрібної торгівлі.

Важливо зазначити, що за наявності працівників ІП зобов "язаний перераховувати всі встановлені збори до ПФР та ФСС, ПДФО із зарплати, а також подавати відповідну звітність. У цьому випадку оподаткування ІП нічим не відрізняється від аналогічного, передбаченого для організацій.

УСН для ІП

Оподаткування ІП на УСН дозволяє полегшити бухгалтерський облік і замість ПДФО та ПДВ сплачувати єдиний податок. УСН доступна для ІП у двох варіантах. Це УСН з об 'єктом оподаткування доходи мінус витрати (зі ставкою податку 15%) і доходи (зі ставкою 6%). У першому випадку ІП необхідно вести облік всіх витрат, які пов 'язані з веденням бізнесу. У другому - облік витрат не потрібен, а податок сплачується з обороту. Перевага ІП на УСН полягає в тому, що ті ІП, які не мають найманих працівників, можуть повністю зменшити суму податку на сплачені за себе страхові внески до ПФР. Якщо в ІП є співробітники, то він також має право зменшити податок до сплати, але не більше, ніж на 50%. Між тим, має УСН і низку недоліків. Справа в тому, що багато великих покупців і замовників є платниками ПДВ і погоджуються працювати з ІП тільки при наданні рахунків-фактур з виділеним ПДВ. А якщо ІП надає такий документ, то він зобов 'язаний сплатити ПДВ до бюджету в повному розмірі без права на вирахування. Тому УСН доцільно використовувати тільки якщо основне коло клієнтів ІП становлять невеликі компанії та фізичні особи. Варто враховувати, що застосування УСН не звільняє ІП від сплати земельного, транспортного, водного податків.

ОСНО для ІП

ІП, які застосовують ЗСНО, можуть співпрацювати з будь-якими категоріями клієнтів і отримувати податкові вирахування. Цей податковий режим передбачає сплату ПДФО та ПДВ. ПДФО (ставка встановлена в розмірі 13%) сплачується з різниці між доходами і витратами (вони також називаються професійними вирахуваннями). Всі витрати повинні бути обґрунтовані і підтверджені документально. Якщо документальне підтвердження доходів неможливе, то доходи можуть бути зменшені на норматив витрат (20% від суми доходів). ПДВ сплачується з різниці між сумою вхідного ПДВ та ПДВ "до заліку", який розраховується на основі рахунків-фактур, отриманих від постачальників. Незважаючи на те, що даний режим досить обтяжливий, він найкращим чином підходить для великого бізнесу.

ЄНВС для ІП

Раніше використання ЄНВС для певних видів діяльності було обов 'язковим, тепер виключно за бажанням ІП. Плюсом цього податкового режиму є те, що податок сплачується не на підставі реальних доходів, а - закидених з використанням різних коефіцієнтів. Розмір базової прибутковості зафіксовано в Податковому кодексі. ІП на ЄНВС також немає необхідності документально підтверджувати власні витрати та сплачувати ПДВ та ПДФО. При одночасному веденні різних видів діяльності ЄНВС може поєднуватися з УСН та ОСНО.

Патентна система оподаткування для ІП

Даний податковий режим сьогодні застосовується досить рідко. Він практично повністю дублює ЄНИВС. При Патентній системі ІП повинен купити патент на ведення діяльності. Його вартість визначається державою і не залежить від реального розміру доходів і витрат. Патентна система відрізняється жорсткими рамками її використання - обмеженим розміром виручки (до 60 млн) і кількістю найманих працівників до 15 осіб. Іншим її недоліком є те, що з 2013 року зменшити податок на страхові внески не можна (на відміну від ЄНИВС та УСН).