Облік як одна з існуючих функцій менеджменту

Облік як одна з існуючих функцій менеджменту


Наука управління - менеджмент, передбачає використання багатьох функцій, що допомагають вирішити кінцеву задачу - підвищення рентабельності роботи підприємства. Зокрема, до основних функцій менеджменту можна віднести облік, на підставі якого здійснюються інші функції, такі, наприклад, як контроль, моніторинг, мотивація.


Інструкція

1. Облік, здійснюваний як в короткостроковому, так і довгостроковому періоді, полягає в ідентифікації та структуруванні матеріалів, фактів і подій, як в рамках всього підприємства, так і в рамках його структурних підрозділів. До тих видів обліку, які в обов 'язковому порядку реалізуються в кожній організації, можна віднести фінансовий, бухгалтерський і податковий облік, а також управлінський облік, який допомагає вести статистику, аналізувати її і приймати оптимальні управлінські рішення з метою мінімізації витрат виробництва та його організації на підприємстві.

2. У свою чергу, до функцій обліку входить контроль наявності та витрачання матеріальних і фінансових ресурсів, ротації трудових ресурсів, тимчасових витрат та інших параметрів, характерних для того чи іншого виробничого процесу. Для більшості підприємств основними параметрами обліку є кількість, якість, час, витрата, виконавці. Використання спеціального програмного забезпечення дозволяє не тільки враховувати всі необхідні параметри в режимі реального часу, а й проводити їх моніторинг, тобто, контролювати із заданою послідовністю з метою визначення їх зміни в часі.

3. Такий моніторинг є основою для аналізу управлінської діяльності на підприємстві, оскільки дозволяє порівняти отримувані реальні результати з тими, що були заплановані, своєчасно внести необхідні коригування. Аналіз усіх систем, що впливають на діяльність підприємства, дозволяє встановити взаємозв 'язки між ними і визначити, як функціонування кожної з них відображається на діяльності інших. Виходить що добре організований облік, в кінцевому підсумку, підвищує точність прогнозування і якість планування, а також дозволяє підвищити мотивацію працівників.

4. Тому, організовуючи облік на підприємстві, важливо дотримуватися основних його принципів: безперервність, всебічність, фіксація фактів і подій у ті моменти часу, коли вони відбуваються. Саме такий облік допоможе отримати найповнішу і достовірну інформацію про враховувані параметри і, значить, підвищити точність прогнозування - одним з головних завдань управління. Крім того, результати обліку та моніторингу використовуються для підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства, яка служить одним з критеріїв оцінки ефективності його діяльності, а, значить, і діяльності всієї його системи управління.