Мотивація в менеджменті

Мотивація в менеджменті


У системі менеджменту мотивацією називається ряд дій, спонукаючих людину до діяльності для досягнення основних цілей компанії. І над питаннями про те, що ж спонукає до такої продуктивної праці на благо організації, вже давно працюють дослідники в економічній і психологічній сферах. Сьогодні аналізу мотивації в менеджменті присвячена безліч робіт, оскільки саме мотивованість виконавців відіграє важливу роль в сучасному управлінні.

У менеджменті мотивація персоналу розділяється на дві важливих складових: внутрішньої і зовнішньої. Внутрішня мотивація - це багатоступінчастий процес спонукання працівників до продуктивної праці, виходячи з мотивів кожного співробітника. Що стосується зовнішньої мотивації, тут працедавцям належить знайти і створити стимули, що розташовують до найбільш ефективної трудової діяльності.

Чинники, що впливають на мотивацію людини

На відміну від матеріальних складових будь-якого виробництва, кожен працівник має власні представлення об життя, свої цілі і потреби. На відношення співробітника до певної діяльності також впливають умови праці, внутрішня ситуація і атмосфера в компанії, взаємовідносини з керівництвом і колегами по службі і навіть політична ситуація в країні. Сьогодні використанню мотивації в практиці менеджменту, її проблемам приділяється велика увага, а увесь мотиваційний процес прийнято ділити на такі етапи:

  • у кожної людини виникає внутрішнє відчуття необхідності чого-небудь, тобто потреба;
  • людина шукає способи задоволення своєї потреби - це може бути її ігнорування, зменшення або безпосередньо задоволення.

Спочатку, в якості основного мотиваційного чинника, використовувалася концепція "батога і пряника". Тобто, за добре виконану роботу людина отримує адекватну винагороду, а за погано виконану - карається. Але в умовах сучасного бізнесу ця теорія не має особливої ефективності, оскільки працівник втрачає стимул до самоудосконалення і підвищення продуктивності праці за своєю ініціативою. Саме тому роль мотивації в менеджменті великих компаній придбаває таку високу значущість.

Класифікація мотивацій залежно від потреб працівника

Кожна людина має декілька груп основних потреб, залежно від яких і використовується той або інший тип мотивації праці в менеджменті. Найпростіша мотивація - за матеріальною ознакою: кожен співробітник прагне до більш високого достатку і підвищення рівня особистого доходу. Наступні види мотивації в менеджменті відносяться до внутрішньої групи потреб, це статусна і трудова зацікавленість працівника.

Трудова мотивація є сукупністю внутрішніх сил співробітника, рушійних його прагненням до цікавої і змістовної роботи, залежить від значущості для компанії виконуваних ним функцій. Якщо робота людини високо оцінюється безпосереднім керівництвом, він відчуває гордість і прагне досягти певних вершин в кар'єрі. І тут починає грати роль мотивація статусна - прагнення працівника обійняти більш високу посаду або приступити до відповідальнішого завдання. Використання статусної мотивації в практиці менеджменту має на увазі пошук і стимулювання в співробітниках лідерських якостей.

Мотиваційний менеджмент і його роль в сучасній організації

Мотивація персоналу в системі менеджменту будь-якого підприємства включає цілий набір різних методик дії, сюди входять:

  • ретельний відбір і адаптація нових співробітників;
  • забезпечення в організації сприятливої для кожного працівника атмосфери, яка сприятиме його професійному і психологічному зростанню;
  • безпосереднє управління продуктивністю праці і організація виробничих процесів в підрозділах;
  • розробка нових систем мотивації ефективної трудової діяльності, нових систем оплати праці;
  • профілактика конфліктних ситуацій і участь в їх швидкому дозволі.

Значення мотивації в сучасному менеджменті величезне, адже успіх організації безпосередньо залежить від самореалізації кожного її співробітника в процесі трудової діяльності.