Методи маркетингових досліджень

Методи маркетингових досліджень


Методи маркетингових досліджень є повною методичною основою маркетингової діяльності.

За способом отримання маркетингової інформації їх можна розділити на:

 • Методи первинних даних - дослідник отримує дані, які збиралися безпосередньо для вирішення конкретної проблеми.
 • Методи вторинних даних - використовується інформація зібрана раніше для інших цілей.

Зазвичай, говорячи про проведення маркетингового дослідження, мають на увазі збір первинної інформації. Існуючі методи збору таких даних про споживачів також маю свою класифікацію.

Класифікація методів маркетингових досліджень

 • Кількісні методи (дають відповідь на питання "хто" і "скільки"). Надають маркетологові точні числові дані. Приклад: скільки чоловік відвідує торгову точку у буденні дні. Інформація, отримана таким методом, - швидше, статистичні дані. Це дає можливість проаналізувати доцільність поширення товару, наприклад, в конкретному торговому центрі.
 • Якісні методи (дають відповідь на питання "як" і "чому"). Надають можливість визначити реальні мотиви купівлі, потреби і погляди споживачів. Припускають відкриті питання, тому результат виходить дуже різний. Приклад: клієнтові ставлять питання "Як ви оцінюєте якість послуг"? чи "Що б ви хотіли бачити в нашому магазині"?. Отримані дані допомагають визначити, яким чином можна поліпшити товар при виробництві, або вказують, які особливості продукції варто підкреслити при проведенні рекламних кампаній.
 • Mix- методики сполучають в собі найвдаліші складові усіх методів. Hall - test - велика група в 100-400 чоловік тестує запропонований товар в спеціальному приміщенні і заповнює анкету; Home - test - аналогічний попередньому, але тестування відбувається удома; Mystery Shopping - проводиться оцінка рівня обслуговування за допомогою підставних клієнтів.

Розрізняють два методи проведення маркетингових досліджень - польовий (проводиться на місці дослідження, опитуються безпосередні клієнти, оцінюється довжина черги, розташування торгового кіоску) і кабінетний (аналіз даних Держкомстату, балансів підприємства, ЗМІ).

Основні методи маркетингових досліджень включає ряд дрібних підвидів:

 • до кількісних відносять: особисті і телефонні опитування, моніторинг;
 • до якісних відносять: фокус групи, експертні і глибинні інтерв'ю, метод таємного покупця.

Як приклад можна привести характеристику основних методів маркетингових досліджень:

 • Опитування допомагають з'ясувати думку опитуваного з певних питань, включених в анкету, за допомогою особистого контакту, телефонної розмови або мережі Інтернет.
 • Моніторинг включає аналіз цін, асортименту, збуту продукції в роздрібних точках.
 • Фокус група - проведення групового інтерв'ю у формі дискусії за певним сценарієм.
 • Глибинне інтерв'ю - вільна особиста бесіда з детальними відповідями на відкриті питання.

Методи маркетингового дослідження ринку є способами збору інформації, необхідної для ухвалення управлінських рішень.

Вибір методів проведення маркетингового дослідження в першу чергу скручений від ситуації, що конкретно склалася. Головний критерій вибору - отримання найбільшого спектру інформації з проблеми, що вивчається. Оптимальний варіант - застосовувати різні методи, роблячи основний упор на якийсь конкретний вид.