Маркетингова діяльність підприємства

Маркетингова діяльність підприємства


У загальному вигляді маркетингова діяльність підприємства може бути представлена у вигляді чотирьох складових:

 • аналіз можливостей ринку;
 • розробка маркетингових стратегій;
 • формування програми;
 • координація і контроль маркетингової діяльності.

На практиці не існує єдиної технології маркетингової діяльності на підприємстві, кожна фірма вибирає той шлях, який підходить саме для її цілей.

Напрями маркетингової діяльності підприємства

Виділяють, як правило, два види напрямів:

 • Аналіз зовнішнього середовища - контроль зовнішніх чинників для визначення загроз підприємству. Ці чинники можуть бути економічними (темп інфляції і рівень зайнятості), політичними (нормативні документи), ринковими (рівень конкуренції, розподіл доходів), технологічними (розвиток науки і техніки), конкурентними (вивчення суперників), міжнародними (зміни на міжнародному ринку).
 • Аналіз ЖЦТ (життєвого циклу товару) - вивчення усього часу існування товару на ринку. Розрізняють фази: впровадження, зростання, зрілість, насичення, спад. Безпосередній аналіз і оцінка кожної фази, пошук рішень для підвищення ефективності впровадження товару в кожній фазі циклу.

В якості характеристики маркетингової діяльності підприємства можна привести той факт, що на підприємстві використовується різноманітна інформація, яка потрібна для ухвалення управлінських рішень. Підприємству, працюючому в умовах ринку, потрібний розвиток маркетингової діяльності. Це може бути розробка маркетингової концепції компанії.

Розробка, а згодом і застосування на практиці стратегії маркетингової діяльності підприємства є однією з основних функцій керівництва компанії.

Підвищення продуктивності маркетингової діяльності

Основні шляхи вдосконалення маркетингової діяльності підприємства можна розділити на стратегічні і тактичні. Стратегічні є зміною підходу управління, а тактичні - перерозподіл функцій і модифікування структури відділу маркетингу.

Основними цілями маркетингової діяльності підприємства є вивчення наступних питань:

 • вивчення споживача і мотивів його ринкової поведінки;
 • аналіз ринку підприємства;
 • аналіз каналів збуту;
 • дослідження діяльності в області реклами;
 • аналіз об'єму продажів;
 • дослідження конкурентів;
 • вивчення вироблюваного продукту;
 • визначення найефективніших методів просування товару.

Основне завдання маркетингової діяльності підприємства - відбивати і посилювати усі тенденції по вдосконаленню виробництва товарів і послуг для збільшення ефективності роботи компанії.

До додаткових завдань маркетингової діяльності підприємства слід віднести:

 • вивчення ринку товарів і послуг;
 • спостереження за конкурентним середовищем і визначення позицій фірми на ринку;
 • розробка рекомендацій по удосконаленню діяльності.

Особливістю маркетингової діяльності на підприємстві можна назвати велику потребу у фінансових вкладеннях, що не завжди можливо в умовах фірми, що розвивається, або економічної нестабільності.

Доцільно проводити оцінку ефективності маркетингової діяльності підприємства. Вона грунтується на розрахунку різних показників, які відбивають прибутковість від комерційної діяльності і конкурентоспроможність. Усі підприємства повинні час від часу проводити оцінку ефективності маркетингової діяльності на відповідність умовам довкілля, що змінюються.