Інноваційний маркетинг

Інноваційний маркетинг


Останнім часом відбувається дуже динамічний розвиток бізнес-сектора економіки в умовах досить нестабільної ринкової ситуації, що призводить до зростання конкуренції і перенасиченості ринку практично однаковими товарами. Тому в маркетингу зараз широко застосовуються інноваційні технології, що дозволяють компаніям значно підвищити прибуток і розширити сектор ринку, займаний їх продукцією.

Що включає інноваційний маркетинг?

Частенько, інноваційний маркетинг включає комплекс заходів, спрямованих на аналіз ринку, розробку маркетингової стратегії збільшення продажів цього товару і її практичну реалізацію. Для успішного просування продукту життєво потрібне застосування методів стратегічного інноваційного маркетингу, метою якого є розробка технології проникнення нового товару на ринок.

Етапи інноваційного маркетингу

До особливостей інноваційного маркетингу відносять чітке ділення стратегії виходу товару, що розробляється, на ринок на певні етапи і їх проходження в строгій послідовності. Розглянемо їх детальніше:

  • Зазвичай стратегічний інноваційний маркетинг спочатку припускає вивчення макроекономічної ситуації в країні: темпів інфляції, платоспроможності населення, його складу і темпів зростання, політичної обстановки, змін в податковому законодавстві, обсягу виробництва схожої з товаром продукції і так далі
  • Як правило, застосування технологій тактичного інноваційного маркетингу розпочинається з ретельного аналізу ринкової привабливості продукту. У цей період вивчається попит споживачів на той або інший товар, для чого проводяться опитування покупців в торгових точках, анкетування і тому подібне. Після обробки цієї інформації із застосуванням інструментів інноваційного маркетингу стає зрозуміло, який вид продукції, якої якості і за якою ціною буде найбільш затребуваний в певному сегменті ринку.
  • До інноваційних методів маркетингу відноситься і дослідження конкурентоспроможності продукту на ринку і визначення його позиції у ряді схожих товарів.
  • Після цього проводиться, так званий, "портфельний" аналіз, що полягає у вивченні усіх напрямів діяльності підприємства і виявленні найбільш прибуткових з них. Це робиться для того, щоб застосовуючи інноваційні стратегії маркетингу, просувати продукти, найбільш конкурентоздатні і привабливі для споживача.Потім вибрана стратегія реалізується на практиці з метою отримання максимального прибутку і розширення займаної товаром частки ринку. У цей період особливостями інноваційного маркетингу є чітке визначення виду товару, що реалізовується, встановлення на нього оптимальної ціни, що дозволяє отримати хороший прибуток, але досить привабливої для покупців, вибір місця його реалізації і стратегії просування (рекламна кампанія, вдосконалення технології виробництва і так далі).

Види стратегічного інноваційного маркетингу

До видів інноваційного маркетингу можна віднести наступні стратегії просування товару на ринку:

  • стратегія високих цін, що застосовується за відсутності жорсткої конкуренції і появі абсолютно нового товару, інформація про яке відсутня. Дозволяє швидко отримати значний прибуток за рахунок споживачів з високою платоспроможністю. Потім компанія може понизити ціну і притягнути покупців з іншого сегменту ринку;
  • проникнення на ринок, коли на продукт встановлюються невисокі ціни із-за великого числа конкурентних товарів;
  • стратегія престижу. В цьому випадку застосування інноваційного маркетингу полягає в переконанні споживача в тому, що висока ціна відповідає високій якості товару, придбання якого є престижним;
  • до особливостей інноваційного маркетингу у разі стратегії, що базується на думці споживачів, можна віднести ретельне вивчення попиту на певний вид продукції і встановлення найбільш доступної ціни/