Функції та принципи стратегічного менеджменту

Функції та принципи стратегічного менеджменту


Стратегічний менеджмент - новий напрямок у науці управління, заснований на довгостроковому плануванні та підвищенні мотивації працівників. Успішність цього методу управління залежить від того, наскільки правильно будуть обрані перспективні цілі розвитку компанії і наскільки вдасться забезпечити своєчасне їх досягнення. Як і всяка технологія, стратегічний менеджмент має певну послідовність дій - функцій, що здійснюються відповідно до певних принципів.

Функції стратегічного керування

Стратегічний менеджмент полягає в послідовному виконанні функцій, механізм дії яких застосовується як до всього підприємства в цілому, так і до його окремих підрозділів і функціональних зон. До основних функцій можна віднести:

- перспективне стратегічне планування;

координація дій усіх структур підприємства з реалізації поставлених завдань; - мотивація персоналу на швидке та якісне виконання стратегічних завдань; - постійний контроль над тим, як виконується розроблена стратегія.

Перспективне стратегічне планування ґрунтується на аналізі сучасних реалій ринку та його моніторингу. Це дозволяє оцінювати можливі ризики і складати вірні прогнози зміни кон 'юнктури, а також розробляти правильну стратегію з урахуванням розподілу наявних матеріальних і трудових ресурсів. Організація та забезпечення виконання намічених планів полягає у виборі та погодженні керуючих механізмів і структур, створенні єдиного колективу, об 'єднаного спільною метою та спільною корпоративною культурою, що підтримує намічений стратегічний план. Координація дій всіх структур спрямована на узгодженість і послідовність рішень, що приймаються на рівні окремих працівників і підрозділів, а також послідовну консолідацію локальних стратегій на рівні апарату управління. Мотивація, що полягає в розробці та використанні системи стимулів, необхідна для створення творчої атмосфери та матеріальної зацікавленості, які спонукають працівників до якісного вирішення стратегічних завдань, що стоять перед ними. Контроль необхідний, щоб відстежувати процес виконання поставлених завдань, контролювати його правильність і вчасно коригувати відхилення.

Принципи стратегічного менеджменту

Стратегічне управління ґрунтується на таких принципах:- науковість у поєднанні з творчим підходом та імпровізацією; спрямована на якнайшвидше виконання поставлених завдань і досягнення стратегічних цілей; - точність і максимальна деталізація пунктів стратегічного плану; - системний підхід до формування стратегії та виконання поставлених завдань; - консолідація функціональних стратегій усіх підрозділів компанії; - причетність кожного працівника компанії до формування стратегічних планів; - забезпечення необхідних умов для їх виконання.