Чому виникає інфляція

Чому виникає інфляція


Інфляція - це процес підвищення цін на товари і послуги, в результаті чого падає купівельна спроможність населення. Причини інфляційних процесів можуть бути найрізноманітнішими.

Раніше інфляція виникала в основному в період воєн. Сьогодні інфляція - неодмінний атрибут ринкової економіки. Вона є її дестабілізуючим фактором. Серед основних причин, які викликають інфляцію, розрізняють монетарні, структурні та зовнішні.

Монетарні причини

Теоретично інфляція є наслідком переповнення обігу грошовою масою, тобто виникає при перевищенні попиту над пропозицією. Надлишкова пропозиція грошей знецінює їх, що тягне за собою зростання цін на товари та послуги.

Розрізняють інфляцію попиту, коли виробництво не встигає за зростаючим попитом на товари, і інфляцію пропозиції, коли зростання цін провокується збільшенням виробничих витрат. Для того щоб інфляцію змінив зворотний процес - дефляція, необхідно при незмінному обсязі товарного ринку забезпечити зниження грошової маси. До монетарних факторів відносять невиправдану емісію грошей для короткострокових потреб держави, а також наявність бюджетного дефіциту. В останньому випадку інфляція виникає за рахунок додаткової грошової емісії, яка йде на погашення держборгу. Інфляція може стати наслідком надлишкового інвестування, коли його обсяг перевищує потреби і можливості економіки. Знецінює гроші і випереджаюче зростання зарплати, яке не відповідає темпам зростання промислового виробництва і не сприяє збільшенню продуктивності праці.

Структурні причини

Структурну інфляцію викликає галузева незбалансованість економіки і неефективність сформованої системи управління. Наприклад, інфляцію може викликати монополізованість економіки, коли виробники можуть самостійно впливати на рівень цін, тому що не повинні підтримувати конкурентоспроможність на ринку. Часто інфляція виникає як наслідок змови виробників або постачальників, які піднімають ціни для підвищення власних доходів, а не під впливом ринкових причин. Негативно впливає на економіку і зайва мілітаризованість. Вона тягне за собою відставання в розвитку споживчого сектора, збільшує ВВП без підвищення виробничого потенціалу, тобто виникає товарний і бюджетний дефіцит.

Зовнішні причини

Інфляція може виникати і під впливом зовнішньоекономічної кон 'юнктури. Наприклад, при надлишковому припливі іноземної валюти і підвищенні імпортних цін. Також до зовнішніх причин інфляції відносять негативне сальдо зовнішньоторговельного платіжного балансу, коли імпорт істотно перевищує експорт.

Інші причини

Практика останніх років доводить, що інфляція - це не тільки економічний, а й соціально-політичний феномен. Так, наприклад, широко відомий термін "інфляційні очікування". Він означає те, що якщо суспільство очікує зростання цін, воно незабаром відбувається.